“КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ”, 2020, №25 і №26

logo for chasopis

“Культура, Нацыя”

Cьнежань 2020

Зьмест нумара

Слова рэдактара           Рэвалюцыя і нацыя           (стар.5-9)            

Слово редактора           Революция и нация                (стр.10-15)    

Editorial                          Revolution and Nation                       (p.16-20)

Матэрыялы вечарыны-канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэньня Уладзіміра Караткевіча                                   (21-65)

Інфармацыя і праграма                                                          (21-23)

Сяргей Панізьнік     Хамутоў не зналі коні продкаў             (24-37)

Міхась Кенька  Мой удзел у выданьні збору твораў Уладзіміра Караткевіча                                                                                      (38-44)

Патэрсан Франко Коста     Наш Караткевіч бразільскімі вачыма  (4547)

Пётра Мурзёнак    Чалавек, які спрычыніўся да будаўніцтва нацыі   (4852)

Галіна Туміловіч    Рагачоўскі  дзённік У.Караткевіча: ля вытокаў  (5359)

Юрась Шамецька    Паэтычны цыкл “Таўрыда” Уладзіміра Караткевіча і “Крымскія санеты” Адама Міцкевіча                             (60-65)

 Артыкулы

Віталь Зайка   Кантроль публічнага дыскурсу ў Беларусі й Злучаных Штатах: Парадоксы  і падабенства                                                 (6675)

Лявон Карповіч      Подзьвіг Юдзіф і… Скарына                              (76-87)

Краязнаўства

Ігар Пракаповіч     Таямніцы Казлоўшчынскай капліцы               (88-96)

Ігар Пракаповіч        НАЎРЫ                                                              (97-102)

Ігар Пракаповіч        ТЭРАЗ (ЦЕРАЗ)                                             (103-107)

Новыя кнігі

Вячаслаў Швед, Юрась Грыбоўскі        Гісторыя Беларусі з даўнейшых часоў да 1991 года     (падручнік на польскай мове)                                      (108-110)

Літаратура

Міхась Кенька працяг пераклада рамана Ю.І.Крашэўскага:                                     “Сеймавыя сцэны. Гародня. 1793”  (111-177)                                                                           

 Ігар Пракаповіч     Жартоўныя апавяданьні:                                                             “Жаробная кабыла”, “Андронік” (178-180)

 Інфармацыя аб падзеях з культурнага жыцьця беларускіх суполак

Звесткі аб дзейнасці  Беларускага інстытута навукі і мастацтваў, Канада (БІНІМ, Канада) за перыяд з лістапада 2017 года па кастрычнік 2020 года   З даклада старшыні БІНІМ, Канада д-ра Пётры Мурзёнка      (181-202)

Прыемнага чытаньня чарговага нумара.                                                                                                                                                              

Пётра Мурзёнак, галоўны рэдактар часопіса

17 сьнежня 2020 года, Атава

Наступны 27-мы нумар часопіса выйдзе ў красавіку 2021 года

“Культура, Нацыя”,

№25, красавік 2020

Зьмест часопіса

PDF-file. “Культура.Нацыя”. Увесь 25-ты нумар, красавік 2020.

Прадмова рэдактара   (стар.5-6)

Editorial                               (pp.7-8)

Слово редактора                    (стр.9-10)

Артыкулы

Сяргей Панізьнік      Мацярык Мацярок – Бацькаўшчына Бацькоў                                                     (юбілярам 2020 года прысьвячаецца)             (11-18)                                             

Пётра МурзёнакЛюдзі Атаўскага аддзелу Згуртаваньня беларусаў Канады             (1997-2019)                                                                                                         (19-31)

Пётра Мурзёнак, Зіна Гімпелевіч   Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Канадзе (1967-2019)                                                                                       (32-46)

Кацярына Музычэнка, Ларыса Скрыпко, Ігар Пракаповіч                                                                                Арганная культура Пастаўскага краю                 (47-59)

Інтэрв’ю

Наталля Гардзіенка   Даследаваньні беларускай дыяспары Інтэрв’ю часопісу “Культура. Нацыя”                                                                                                (60-66)

Анатацыя

Алесь Карлюкевіч     Пасляслоўе да кнігі “Францыск Скарына на мовах народаўсвету”                                                                                                                        (67-70)

Краязнаўства

Язэп Квач             Нявыдуманыя гісторыі(працяг)(71-95)

Дар’я Данілевіч, Аліса Януш, Ігар Міхайлавіч ПракаповічCпадчына роду Друцкіх-Любецкіх на Пастаўшчыне                                                    (96-118)

Ігар Пракаповіч    Беата Тышкевіч і Пастаўшчына                          (119-123)

Інфармацыя аб падзеях з культурнага жыцьця беларускіх суполак

Олег Рудаков Презентации в Иркутском Беларусском клубе «Крывічы»: Фильм «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного моря», книга О.Рудакова «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области» (03.2020)  (124-127)

Літаратура

Міхась Кенька (пераклад) Ю.І.Крашэўскі: “Сеймавыя сцэны. Гародня. 1793”                                                                      (128-205) 

%d bloggers like this: