“КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ”, 2021, №27 і №28 Зьмест часопіса

Зьмест 28-га нумара часопіса “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ”, лістапад 2021, 307 старонак

На вокладцы 28-га нумара зьмешчана гравюра “Каляды”, аўтар – Вольга Ермалаева-Франко (Бразілія).

Дарагія сябры! Пра часопіс.                                                      2

Зьмест 28-га нумара часопіса                                                                                         3

Слова рэдактара                                                 

Пётра Мурзёнак       Тэзісы да тактыкі і стратэгіі нацыянальнага будаўніцтва ў сучасных умовах                                              5

Будаўніцтва нацыі

Віталь Воранаў      Глыбоцкія дудары-мядзведнікі                14

Віталь Воранаў    Непарыўнасць традыцыі і адзінства культуры беларускай дуды 26

Paterson Franco Costa    Belarusian rock in Portuguese: Translating protest and hope    in the film “Viva Belarus!”                                         40

Галіна Туміловіч, PhD, Ordre des Palmes Académiques     БНР: Роля М.В.Доўнар-Запольскага ў навукова-гістарычным абгрунтаванні высноў беларускай дзяржаўнасці (тэзісы)   73

Juraś Šamiećka      Selected Publications by the Membership of Belarusian Institute of Arts and Science (BINiM, Canada): 2015-2021           79

Piotra Murzionak     Does Belarus Belong to Western Civilization            92

Алена Лявончанка     Беларусь і праблемы дыяспары                     105

Пётра Мурзёнак  Дзейнасць беларускіх асяродкаў у Канадзе ў сучасны перыяд (Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Канадзе)             109

Літаратура                                                                                                                  

Татьяна Кенько     Ещё три статьи про Беларусь в 1812 году.  Рассказывают произведения искусства: Виртуальная экскурсия (продолжение)      118

Татьяна  Кенько   Маршрутом 2-й армии – Волковыск, Минск, Мир, Бобруйск, Салтановка                                                                118

Татьяна Кенько    По маршруту 3-й русской армии. Кобрин.             144

Татьяна Кенько     Две реки. Березина. Бегство.             148                    

Новыя вершы Сяргея Панізьніка                                                       173

Міхась Кенька      Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”          184

Краязнаўства                                                                                                              

Сяргей Панізьнік     Зельнік майго Прыдзьвіньня                          239

Алесь Сімакоў       Беларуска-індзейскія сувязі: кароткі агляд              (Беларуска-індзейскае таварыства, г. Гомель)                             250

Алесь Сімакоў      Сустрэчы беларусаў з індзейцамі па неапублікаваных матэрыялах перапіскі                                                           261

Рэлігія                                                                                                                           

Юрка Рапецкі          «Калі ўпакорыцца народ мой…”                   290

Новыя кнігі                                                                                                                   

Ірына Хадарэнка “ПАДРУЧНІК ПАРТЫЗАНКІ”, Н’ю-Ёрк, 2021, 51 с.  ISBN 978-163848576-6.                                                                                296

З серыі “Знакамітыя людзі”                                                                   

Сяргей Панізьнік         СТЫРНАВОМУ  КРАЯЗНАЎСТВА                298

Інфармацыя аб падзеях з жыцьця беларускіх суполак                                         

Piotra Murzionak  Presentation at Black Ribbon Day

(Molotov-Ribbentrop Pact-1939 commemoration)                                                                       304

………………………………………………………………………………………………………………..

Зьмест часопіса №27, красавік-май 2021

………………………………………………………………………………………………………………………

Пётра Мурзёнак                    Пакаяньне ў “Саюзе Цьмы”      (стар.6-15)           

Слова рэдактара 

Артыкулы

Віталь Зайка     Куды ідзе беларуская гістарыяграфія, або ці мажлівая беларуская тэлеалёгія                                                               (16-26)

Татьяна Кенько    Три статьи про Беларусь в 1812 году. Рассказывают произведения искусства: Виртуальная экскурсия                     (27-57)

                            – Беларусь, 1812                                              (27-32)

                            – Две реки. Неман. Начало                            (32-39)

                            – Вильня. Лето. Война Отечественная или гражданская (40-57)

Патэрсан Франко Коста     Ці можна назваць слабой беларускую ідэнтычнасць?                        (58-78)

Maryna Krazhova     Status of the Belarusian Language in the UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger                                                          (79-108)

Ірына Хадарэнка       Салідарнасць: Бег па гарызанталі (фрагмент кнігі “Падручнік партызанкі”)                                                              (109-115)

З серыі “Знакамітыя людзі”

Лявон Карповіч     Доўгая і няскончаная дарога дадому…            (116-122)

Леанід Карповіч  Зачараваны Бібліяй. Песьня песьняў Марка Шагала (123-129)

Татьяна Кенько    Возвращенные имена или пора вспомнить и начать собирать камни (предисловие)                                                                              (130)

Татьяна Кенько  Мстиславль – маленький Вильнюс. Пётр Мстиславец (131-151)

Татьяна Кенько    Остались только на рисунках, или как в Беларуси в ХХІ столетии используется наследие Наполеона Орда                                    (152-162)

Татьяна Кенько История Спиридона Соболя и созданной им типографии в Кутейнском монастыре в Великом Княжестве Литовском и государстве Российском в ХУІІ столетии                                                                     (163-171)

Краязнаўства

Ігар Пракаповіч       Вадзяныя млыны ў Пастаўскім краі                   (172-185)

Новыя кнігі

Лявон Карповіч     Біблейскія гісторыі Старога Запавету, ілюстраваныя паштовымі маркамі                                                                   (186-187)

Пётра Мурзёнак       Змест рукапісу кнігі Раісы Жук-Грышкевіч “Запісы пра Беларускае грамадства другой паловы 20-га стагодзьдзя ў Канадзе” (188-192)

Літаратура

Міхась Кенька  Стихи Виты Штивельман в переводах на белорусский язык. Вершы Віты Штывельман у перакладзе на беларускую мову.      (193-205)                                    

Пётра Мурзёнак       Учора, калі я быў маладым (пераклад)

Шарль Азнавур/Charles Aznavour: Hier Encore; Yesterday when I was young (206-208)

Сяргей Панізьнік    Там Сонца па зямлі хадзіла (фальклорныя запісы) (209-219)

Сяргей Панізьнік     “Каліна-маліна, ягадка мая…”,  “Тугая дуга адвагі” (вершаваныя нататкі)                                                                              (220-223)

Сяргей Панізьнік     Хто ахвочы, каб сустрэліся на Ўзвыссі?
                                 Вочы – ў вочы!  Сэрца – ў сэрца!  Мыслі – ў мыслі! (224-234)

Ігар Пракаровіч   Расказы: “Палі цяпер у печы…”, “Кавальская пілка”, “Трактарыст Ляксандра”, “Алёшка і вежа”.                               (235-238)

 

Інфармацыя аб падзеях з культурнага жыцьця беларускіх суполак

Матэрыялы, прысвечаныя Дню Волі-2021:                         (239-244)

21 сакавіка 2021 года – Стрым і канцэрт онлайн             (239-240)

25 сакавіка 2021 года – Мітынг на Дзень Волі                    (239)

27 сакавіка 2021 года – Мітынг у падтрымку беларускай Рэвалюцыі      (239)

Пётра Мурзёнак Прамова на мітынгу ў падтрымку беларускай Рэвалюцыі надзеі 2020           (240-244)

Міжнародная канферэнцыя ў Варшаве па праблеме беларускай ідэнтычнасці (Варшаўскі універсітэт, онлайн, 1 красавіка 2021 года):

Праграма                                                                        (245-249)

Вітальная прамова старшыні БІНІМ, Канада д-ра Пётры Мурзёнка (250-251)

Пётра Мурзёнак  Беларускі інстытут навукі і мастацтваў, Канада ў падтрымцы беларускай ідэнтычнасці                                           (252-259)

Прыемнага чытаньня чарговага нумара.                                                                                                                                                              

Пётра Мурзёнак, галоўны рэдактар часопіса

25 красавіка 2021 года, Атава

………………………………………………………………………………………………………………….

Наступны 28-мы нумар часопіса выйдзе ў кастрычніку-лістападзе 2021 года

………………………………………………………………………………………………………………………..

%d bloggers like this: