Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”. M. Kenka: Peraklad ramana “Lictapad”. “Kultura. Natsyja”. N29, krasavik 2022, 252-411.

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”

(працяг – Том І: Главы ХІ-ХУІІ, і Том ІІ: Главы І-ІХ; пачатак чытайце ў нумары 28)

Анатацыя. Прапаную чытачам часопіса “Культура. Нацыя” працяг пераклада  рамана польскага пісьменніка  Генрыка Жавускага (1791-1866) “Лістапад”. Гэта гістарычны твор з часоў апошняга караля Польшчы Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Сюжэт разгортваецца на працягу 1760 – 1780 гадоў. Раман цікавы беларускаму чытачу тым, што дзеянне ў ім адбываецца на беларускіх землях – у Нясвіжы, Слуцку і іх ваколіцах, апавядаецца пра лёс двух мясцовых шляхцічаў, братоў Міхала і Людвіка. Адзін з іх быў выхаваны ў старапольскіх, так званых “сармацкіх” традыцыях, другі  вырас пад заходнім культурным уплывам, які быў прыўнесены ў Польшчу з Францыі і Германіі. 

Michas Kenka: Translation of Henyrk Zhavuski’s Novel “November”

(webzine “ Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 252-411, www.sakavik.net)

I hereby present to the readers of Kuktura. Natsyia the next chapters of translation of Polish writer Henryk Zhavuski’s (1791-1866) novel entitled “November”. This is a piece of writing dealing with historical themes during the time of the last Polish king, Stanislav Avgust Paniatouski. The book’s subject material relates to the span of years from 1760 to 1780. It is of interest to any Belarusian reader because the narrative takes place on Belarusian soil that include geographical places such as Niasvizh, Slutsk and their surrounding territories. It describes to the reader the lives and times of two nobleman who happen to be brothers, Mikhal and Liudvik. One of them was raised according to ancient Polatsk (sometimes called “Sarmatski”) traditions while the other was raised under the influence of western culture which had entered Poland from France and Germany. The final chapters read in the next 30th issue of “Kultura. Natsyja”.

Михась Кенька: Перевод романа Генрика Жавуски «Листопад» (резюме)

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, Апрель 2022, 252-411, www.sakavik.net)

Предлагаю читателям журнала «Культура. Нация» продолжение перевода романа «Листопад» польского писателя Генрика Жавуски (1791-1866) (Том І: Главы ХІ-ХУІІ, і Том ІІ: Главы І-ІХ). Это историческое произведение времен последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского. Сюжет разворачивается в 1760-1780 годах. Роман интересен белорусскому читателю тем, что действие разворачивается на белорусских землях – в Несвиже, Слуцке и их окрестностях, повествует о двух местных дворянах – братьях Михаиле и Людвике. Один из них вырос в старых польских, так называемых «сарматских» традициях, другой вырос под влиянием западной культуры, которая была привезена в Польшу из Франции и Германии. Заключительные главы перевода читайте в 30-м номере журнала «Культура. Нация».Categories: Гісторыя, Літаратура

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: