Сяргей Панізьнік “Абліччы сустрэчаў” (2017). “Kultura. Natsyja”, N 29, krasavik 2022, 412-517, www.sakavik.net

Рэдакцыя часопіса вырашыла змясціць цалкам кнігу Сяргея Панізьніка “Абліччы сустрэчаў” (2017), прымаючы да ўвагі, што ў ёй ёсць шмат цікавейшых архіўных матэрыялаў пра сучаснікаў аўтара, уключаючы яго здымкі і успаміны. Некаторыя фрагменты, якія ёсць у гэтай кнізе, публікаліся ў папярэдніх нумарах часопіса “Культура. Нацыя”.

Сяргей Панізьнік: АБЛІЧЧЫ  СУСТРЭЧАЎ

Сяргей Панізьнік “Абліччы сустрэчаў. Нататкі”. Літаратурна-мастацкае выданне.  Мінск, “Медысонт” 2017.

Sergey Paniznik: Meetings with personalities (“Ablіchchy sustrech”, Bel.)

webzineKultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 412-517, www.sakavik.net)

The editorial board of the webzine decided to publish the entire book of Sergey Paniznik “Ablіchchy sustretch” (2017), which contains a lot of interesting, unique materials about the author’s contemporaries, writers, scientists and cultural figures. Memoirs of S. Paniznik about personal meetings with them are accompanied by photographs of the author. Some excerpts from this book were previously published in the webzine “Culture. Nation”.

Сергей Панизьник: Встречаясь с личностями («Абліччы сустрэч», бел.) (веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 412-517, www.sakavik.net )

Редакция журнала приняла решение опубликовать целиком книгу Сергея Панизника «Абліччы сустрэч» (2017), в которой много интересных, уникальных материалов о современниках автора, писателях, ученых и деятелях культуры. Воспоминания С. Панизьника о личных встречах с ними, сопровождаются фотографиями автора. Некоторые фрагменты из этой книги ранее публиковались в журнале «Культура. Нация».Categories: Культура, Літаратура, Нацыя Беларусы

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: