Novyja knihi. Новыя кнігі. BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak (2022); Lukasz Dzekuts-Malej: pastor, yakі pratsjagnuu spravu Skaryny (Bel.. 2021). “Kultura. Natsyja”. N29, krasavik 2022, 524-528.

Выйшла ў свет новая кніга Пётры Мурзёнка, рэдактара часопіса “Культура. Нацыя” і старшыні БІНІМ, Канада:

BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak

Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, ISBN 9781793654915, 346 pp.   Кніга выдадзена выдавецтвам на англійскай мове.

Для заказаў па электроннай пошце або па тэлефоне ўказвайце прома-код LXFANDF30 для атрыманьня 30% зніжкі.

АБ ЧЫМ ГЭТА КНІГА

Беларусь, сярэдняя па памерах нацыя з больш чым тысячагадовай гісторыяй, мала вядомая па-за межамі перыядычных выданьняў. Сучасная навуковая і папулярная літаратура ахоплівае толькі фрагменты шматгадовай гісторыі Беларусі і некаторыя актуальныя геапалітычныя, сацыяльныя і культурныя праблемы. Беларуская гісторыя ў гэтай кнізе шмат у чым адрозніваецца ад гісторыі і міфаў, створаных расійскімі навукоўцамі і распаўсюджаных ва ўсім свеце. Аўтар сцвярджае існаванне заходнерускай (беларуска-ўкраінскай) цывілізацыі як субцывілізацыі заходняй цывілізацыі і, такім чынам, адрознай ад еўразійскай цывілізацыі. З арыгінальным, дэталёвым і крытычным поглядам на беларускую гісторыю ад IX стагоддзя да сучаснасці, аўтар даследуе найноўшыя звесткі пра беларускае грамадства адносна менталітэту, ідэнтычнасці, рэлігіі, цяперашніх элітаў, Рэвалюцыі надзеі 2020. Разам з тым аналізуюцца будучыя перспектывы Беларусі на аснове ацэнкі сучасных тэндэнцый грамадскага і палітычнага развіцця чалавецтва. Даецца дэталёвы аналіз сучаснай дзейнасці беларускіх нацыянальных і кіруючых элітаў і іх ідэалогій у адносінах да будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы.

САМЫ ПРОСТЫ СПОСАБ ЗАКАЗАЦЬ КНІГУ ПА ЎСІМ СВЕЦЕ: Выкарыстоўвайце вэб-сайт выдавецтва

https://Rowman.com/Lexington У Паўночнай, Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыцы і Карыбскім басейне вы таксама можаце ✓ Тэлефанаваць бясплатна: 1-800-462-6420

 ✓ Тэлефанаваць: (717) 794-3800 *Усе заказы ад фізічных асоб павінны быць перадаплатай. Цэны могуць быць зменены без папярэдняга паведамлення. Кошт дастаўкі і падатак з продажаў будуць дададзены, дзе гэта дастасавальна. Зніжка распаўсюджваецца толькі на гэтыя нумары ISBN і не можа спалучацца з іншымі прапановамі. Толькі для індывідуальнага выкарыстання. Электронныя кнігі можна заказваць толькі ў Інтэрнэце і іх трэба набываць асобна ад друкаваных кніг на http://www.rowman.com/ebooks. Для пакупак у Інтэрнэце прымяняйце прома-код падчас афармлення замовы.

BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak

Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, ISBN 9781793654915, 346 pp.

Hardback: ISBN 978-1-7936-5491-5 Mar 2022 Regular price: $120.00, £92.00 After discount: $84.00, £64.40 ebook: ISBN 978-1-7936-5492-2 Mar 2022 Regular price: $45.00, £35.00 After discount: $31.50, £24.50 *eBooks can only be ordered online.

Кніга выдадзена выдавецтвам на англійскай мове.

ABOUT THIS BOOK

Belarus, a middle-sized nation with more than a thousand years of history, is not well known beyond periodic media headlines. Modern scholarly and popular literature covers only fragments from Belarus’s long history and current geopolitical, social, and cultural issues. Belarusian history in this book differs in many aspects from history and myths created by Russian scholars and propagated worldwide. The author argues for the existence of a WesternRuthenian (Belarusian-Ukrainian) civilization as a sub-civilization of Western civilization and thus different from Eurasian civilization. With original, detailed. and critical views on Belarusian history from the ninth century to the present, it explores the latest information about Belarusian society regarding mentality, identity, religion, current elites, the Revolution of Hope 2020. It then analyzes the future prospects of Belarus based on an assessment of modern trends in human societal and political development. It provides detailed analysis of current activities of Belarusian national and ruling elites and their ideologies vis-à-vis the building of a nation-state.

ABOUT THE AUTHOR Piotra P. Murzionak is president of the Belarusian Institute of Arts and Sciences, Canada.

EASIEST WAY TO ORDER WORLDWIDE: USE OUR WEBSITE

https://Rowman.com/Lexington In North, Central, and South America and the Caribbean you can also ✓ Call Toll Free: 1-800-462-6420 ✓ Call: (717) 794-3800 *All orders from individuals must be prepaid. Prices are subject to change without notice. Shipping charges and sales tax will be added where applicable. Discount applies to these ISBNs only and may not be combined with other offers. For individual use only. eBooks can only be ordered online and must be purchased separately from print books at http://www.rowman.com/ebooks. For online purchases, apply the promotion code during the checkout process. For email or phone orders, provide the promo code LXFANDF30 for the 30% discount in your communication.

BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak

Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, ISBN 9781793654915, 346 pp.  Книга издана на англійском языке.

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАКАЗА ПО ВСЕМУ МИРУ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕБ-САЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

https://Rowman.com/Lexington В Северной, Центральной и Южной Америке и странах Карибского бассейна вы также можете ✓ Позвонить по бесплатному телефону: 1-800-462-6420 ✓ Позвонить по телефону: (717) 794-3800 *Все заказы от физических лиц должны быть предоплатой. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Стоимость доставки и налог с продаж будут добавлены, где это применимо. Скидка распространяется только на эти ISBN и не может сочетаться с другими предложениями. Только для индивидуального использования. Электронные книги можно заказать только через Интернет, и их необходимо приобретать отдельно от печатных книг на сайте http://www.rowman.com/ebooks. Для онлайн-покупок примените промокод в процессе оформления заказа.

Для заказов по электронной почте или телефону укажите в своем сообщении промо-код LXFANDF30 для 30% скидки.

……………………………………………………………………………

…………………

Лукаш Дзекуць-Малей: пастар, які працягнуў справу Скарыны.  Зборнік артыкулаў. – Мінск: «Пазітыў-цэнтр», 2021. – 280с. : [16] л. iл.   Укладальнікі: А.І. Бокун, А.У. Унучак, Ю.А. Бачышча

У зборніку сабраныя артыкулы беларускіх і замежных аўтараў, якія асвятляюць жыццё і дзейнасць пастара Лукаша Дзекуць-Малея (1888 ‑ 1955). Упершыню пад адной вокладкай сабрана абсалютная большасць даследаванняў па біяграфіі знакамітага беларускага нацыянальнага і рэлігійнага дзеяча. Адрасуецца шырокаму колу чытачоў.

Змест

 Ад укладальнікаў…………………………………………….5
 Разьдзел І. Біяграфія 
 Сьцяпан Пекун. Лукаш Дзекуць-Малей: жыцьцё і служэньне  ……9
 Алена Глагоўская. Жыццё і дзейнасць Лукаша Дзекуць-Малея ………47
 Антоні Бокун. Пастар, які працягнуў справу Скарыны………58
 Алена Глагоўская. «…Хоць бы і памёр, жыць будзе». Пра Лукаша Дзекуць-Малея (1888 – 1955)………………………..  63
 Андрусь Унучак. Лукаш Дзекуць-Малей (1888 ‑ 1955): асноўныя моманты біяграфіі і сьветапогляду………………..  77
 Алена Глагоўская. Пра пасляваеннае жыццё Лукаша Дзекуць-Малея ў Польшчы (невядомы беластоцкі перыяд  ……………………………….  94
 Разьдзел ІІ. У імя незалежнай Беларусі 
 Андрусь Унучак. Сьвятар, патрыёт, перакладчык………121
 Уладзмір Ляхоўскі, Андрэй Чарнякевіч. Гарадзенскі «эпізод» жыцьця пастара Лукаша Дзекуць-Малея…….  130
 Разьдзел ІІІ. Царкоўнае служэньне 
 Алена Глагоўская. Дзейнасць Лукаша Дзекуць-Малея сярод баптыстаў на Палессі……………………………..  145
 Матэвуш Віхары. Лукаш Дзекуць-Малей ва ўспамінах Міхала Папко і Вальдэмара Гутшэ……………………..  152
 Андрусь Унучак. Некаторыя старонкі царкоўнага служэння пастара Лукаша Дзекуць-Малея ў Брэсце ў 1920-я – пачатку 1930-х гг……  176
 Разьдзел ІV. Беларуская Біблія 
 Гай Пікарда. Нябеснае полымя: Досьлед пачаткаў беларускага перакладу Новага Запавету і Псальмаў (1931)……………………  185
Алена Глагоўская. Яшчэ пра беларускі пераклад “Нoвага Запавету і Псальмаў” (1931): на аснове новых крыніцаў………………            216  
Анатоль Сідарэвіч. Да гісторыі першага выданьня Новага Запавету і Псальмоў на сучаснай беларускай мове (1931)………………231 
Разьдзел V. Памяць  
Алена Глагоўская. Лукаш Дзекуць-Малей у гістарычнай сьвядомасьці беларусаў……………………267 
Зьвесткі пра аўтараў……………………………………278 

Новые книги                                                                                                                             (веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 524-528, www.sakavik.net )

Даётся информация о двух книгах, изданных в 2021 и 2022 гг.:               Лукаш Дзекуць-Малей: пастар, які працягнуў справу Скарыны. Зборнік артыкулаў. – Мінск: «Пазітыў-цэнтр», 2021. – 280с. : [16] л. iл.   Укладальнікі: А.І. Бокун, А.У. Унучак, Ю.А. Бачышча. Книга о жизни и деятельности Лукаша Дзекуць-Малея (1888 ‑ 1955), беларусского национального и религиозного деятеля.                                                              

BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak (Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, 346 pp.). В книге: история Беларуси, принадлежность её к западно-рутенской цивилизации, прогнозы на будущее страны, включая обретение ею нейтрального статуса.


New books                                                                                                         (web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 524-528, www.sakavik.net)

Information is given about two books published in 2021 and 2022: Lukasz Dzekuts-Malej: pastor, yakі pratsjagnuu spravu Skaryny (Bel.). Collection of articles. – Minsk: “Pazityu Center”, 2021. – 280p. : [16] l. il. by A.I. Bokun, A.U. Unuchak, Yu.A. Bachyshcha. A book about the life and work of Lukasz Dzekuts-Malei (1888-1955), a Belarusian national and religious figure.                                                 Belarus: Prospects of a Middle Power by Piotra P. Murzionak (Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, 346 pp.). In the book: the history of Belarus, its belonging to the Western Ruthenian civilization, forecasts for the future, including the acquisition of a neutral status.Categories: Аб'явы, Нацыя, Рэлігія

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: