Валеры Грыцук: Даклады на сесіях “Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе”. Адукацыйны цэнтр Беларусі «Правы чалавека» – Human Rights Education Centre of Belarus (HREC) (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, р.182, www.sakavik.net)

Валеры Грыцук: Даклады на сесіях “Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе”. Адукацыйны цэнтр Беларусі «Правы чалавека» Human Rights Education Centre of Belarus (HREC)

Анатацыя. Прапануюцца дакументы і выступы на Канферэнцыях АБСЕ—HDIM OSCE у 2002-2017 гг., якія ёсьць у электроннай бібліятэцы АБСЕ-ODIHR (www.osce.org). Выступы  рабіў прэзыдэнт Адукацыйнага Цэнтра Беларусі “Правы чалавека”, Валеры Грыцук (адпаведны файл, атрыманы ад аўтара, прыкладзены).

Valiery Hrytsuk: Reports presented during sessions of “the Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE”. The Human Rights Education Centre of Belarus (HREC)  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, р.182, www.sakavik.net)

Abstract: We herewith offer documents and speeches that were presented during the conferences of OSCE–HDIM in 2002 – 2017 which exist and are kept in an electronic library OSCE-ODIHR (www.osce.org). The President of the Human Rights Education Centre, Valiery Hrytsuk, presented various speeches concerning human rights (corresponding file received is attached).

Валерий Грицук: Доклады на сессиях «Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, ОБСЕ». Образовательный центр Беларуси «Права человека» Human Rights Education Centre of Belarus (HREC)

(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, с.182, www.sakavik.net )

Резюме. Представлены документы и тексты выступлений на Конференциях ОБСЕ в 2002-2017 гг., которые хранятся в электронной библиотечной системе ОБСЕ-БДИПЧ (www.osce.org). С докладами выступал прэзидент Образовательного цетра Беларуси «Права человека» Валерий Грицук (cоответсвующий файл приложен в представленном виде).Categories: Асьвета, Зьнешнія адносіны, Мараль, Нацыя, Нацыя Беларусы

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: