Асобы

Сяргей Панізьнік: ПАВУЧАННІ – ПАРАДЫ (нататкі пра хроснага бацьку)(webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 118-119, www.sakavik.net)

Пакідайце Словы на дабрыдзень!  Добрым  людзям служыць,  – каб у здароўі ім жыць! –  *  –  *  – І зноў Лявонпаль ля Дзвіны разбудзім,каб  раніцай, пастукаўшы у грудзі,суседзям пра сябе напамінаць,бяседныя іскрынкі гартаваць…У Мёры, Дрыса, Друя будуць знаць:мы тут былі, тут… Read More ›

Сяргей Панізьнік:  З Магілёўскіх крыніц (аўтарскія вершы і малюнкі!) (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 120-134, www.sakavik.net)

Сяргей Панізьнік:  З Магілёўскіх крыніц (аўтарскія вершы і малюнкі!) І горад  вырас, як з зямлі, яго  Магілёвам  назвалі… Сяргей Панізьнік – знакаміты беларускі паэт і грамадскі дзеяч дзеліцца сваімі вершамі і сваімі малюнкамі, створанымі падчас яго вучобы на фельчарскім аддзяленні… Read More ›

Аляксандр Сімакоў:  Протаіерэй Мікалай Грынкевіч: «зямляцкае» акружэнне ў Сан-Францыска, неапублікаваныя дакументы, новыя звесткі пра позні перыяд жыцця (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 135-150, www.sakavik.net)

Ураджэнец Гомельшчыны Мікалай Грынкевіч, святар, таямніца канца жыцця якога не раскрытая, разглядаецца тут у аспектах зямляцкіх сувязей (асобы, звязныя з Магілёўскай і суседнімі губернямі), праблем антрапанімікі, высвятлення падзей апошняга года ў Сан-Францыска і позніх гадоў жыцця, самыя апошнія звесткі пра… Read More ›

Аляксандр Сімакоў: Нататка Мікалая Грынкевіча “Пра школу” і тэксты, што яе дапаўняюць(webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 151-169, www.sakavik.net)

Грынкевічаўскі даследчы і перакладчыцкі праект “Пра школу” (актыўная фаза ў 2014-2019 гг.) упершыню прадстаўляе корпус тэкстаў, які раскрывае неадназначную ролю клірыка Мікалая Грынкевіча.

Сяргей Панізьнік: БУДЗЕМ  ПАМЯТАЦЬ  МЫ – НЕ  ЗАБУДУЦЬ  І  НАС (вэб-часопіс “Kультура. Нацыя”, № 31, красавік 2023, 368-377, www.sakavik.net)

Знакаміты беларускі паэт і актыўны аўтар часопіса “Культура. Нацыя” сп. С. Панізьнік ужо па традыцыі падае ў часопіс каляндар памятных дат – як напамінак пра юбіляраў і даты Памяці творцаў. У Каляндар пра творчых асобаў на 2023 год унесены даты,… Read More ›

Михась Кенька: Дубовка – переводчик (по материалам архива)(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 21-25, www.sakavik.net )

Резюме. Беларусский поэт, прозаик и критик Владимир Николаевич Дубовка (1901 – 1976) также плодотворно занимался художественным переводом. Знал английский, польский, украинский и русский языки, переводил в основном с оригиналов. Автор статьи ознакомился с рукописями его переводов в архиве В.Н. Дубовки,… Read More ›

Сергей Панизник: И город вырос, как из земли, который Могилёвом назвали… (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 120-134, www.sakavik.net)

Резюме. С. Панизник – известный белорусский поэт и общественный деятель делится своими стихами и своими рисунками, созданными во время учебы (26.IX.1959 – 19.1962) на фельдшерском отделении старейшего медицинского в Беларуси Могилевского медицинского училища.

Сергей Панизьник: МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ – НЕ ЗАБУДУТ И ПРО НАС (вэб-журнал «Культура. Нация», № 31, апрель 2023, 368-377, www.sakavik.net)

Резюме. Известный беларусский поэт и активный автор журнала «Культура. Нация” Сергей Панизник по традиции представляет в журнал календарь памятных дат, как напоминание о юбилеях и датах Памяти Творцов. В Календарь включены даты о творческих людях на 2023 год, которые заканчиваются… Read More ›

Віталь Зайка (Н’ю Ёрк, ЗША): Янка Запруднік як гісторык і беларускі грамадзскі дзеяч у Эўропе і ЗША. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 125-132, www.sakavik.net)

Віталь Зайка (Н’ю Ёрк, ЗША): Янка Запруднік як гісторык і беларускі грамадзскі дзеяч у Эўропе і ЗША (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 125-132, http://www.sakavik.net) Анатацыя.У артыкуле разглядаецца дасьледчыцкая, навуковая і грамадская дзейнасьць адной з найбольш выбітных асобаў беларускай… Read More ›

Вечарына, прысвечаная “(Не) растралянай паэзіі”. (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, www.sakavik.net)      

Вечарына, прысвечаная “(Не) растралянай паэзіі” (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, http://www.sakavik.net)    29 кастрычніка 2022 года адбылася вечарына онлайн, прысвечаная “(Не) растралянай паэзіі”. Вечарына была ініцыявана актывістамі Беларускага Інстытута наукі і мастацтва  Канадзе і Згуртаваньня беларусаў Канады. Гэта… Read More ›

Юрась Шамецька: “Міхась Чарот – Гісторыя  легенд. 1896 -1937”.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, www.sakavik.net) 

Юрась Шамецька: “Міхась Чарот – Гісторыя  легенд. 1896 -1937” (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, http://www.sakavik.net )  Анатацыя. Міхась Чарот,  як і ўсе “(не)расстраляныя” у ноч 29 кастрычніка 1937 года паэты, – яскравы ўзор вяртання літаратурнай спадчыны з нябыту… Read More ›

Vital Zajka: “Yanka Zaprudnik as Historian and Belarusian Public Activist in Europe and USA” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 125-132, www.sakavik.net)                                                      

Vital Zajka: “Yanka Zaprudnik as Historian and Belarusian Public Activist in Europe and USA” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 125-132, http://www.sakavik.net)                                                       Abstract: In this article the author reviews the research work, academic and public activities of one of… Read More ›

Виталий Зайка  (Нью Йорк, США): Янка Запрудник как историк и белорусский общественный деятель в Европе и США (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 125-132, www.sakavik.net )

Виталий Зайка  (Нью Йорк, США): Янка Запрудник как историк и белорусский общественный деятель в Европе и США (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 125-132, http://www.sakavik.net ) Резюме. В статье рассматривается исследовательская, научная и общественная деятельность одного из виднейших деятелей… Read More ›

Встреча белaрусской диаспоры со Светланой Тихановской в ​​Оттаве.    22 ноября 2022 года.(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 30, ноябрь 2022, 441–444, www.sakavik.net)

Встреча белaрусской диаспоры со Светланой Тихановской в ​​Оттаве.    22 ноября 2022 года (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 30, ноябрь 2022, 441–444, www.sakavik.net)

Не стала Вітаўта Кіпеля (1927-2022)

Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Канадзе выказвае шчырыя спачуваньні сям’і Вітаўта Кіпеля. Он был одной из ключевых фигур белорусской диаспоры за рубежом. Белорусский институт науки и искусства сообщил, что 4 декабря отошел на вечный покой его многолетний председатель доктор Витовт Кипель…. Read More ›

Свабоду Алесю Бяляцкаму – лаурэату Нобелеўскай прэміі міру 2022

Наша Ніва, 7 кастрычніка 2022 года Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» атрымаў сёлета Нобелеўскую прэмію міру. Ён мог з’ехаць з Беларусі шмат разоў, але застаўся.  Алесю Бяляцкаму 60 гадоў. Ягоны бацька быў родам з Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці, маці — з Нараўлянскага…. Read More ›

Пять интересных фактов про создателя бело-красно-белого флага

Сегодня отмечается День национального флага и герба «Пагоня». 19 сентября 1991 года – важнейшая дата в новейшей истории Беларуси. В этот день герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг стали государственными символами нашего государства. Про бело-красно-белый флаг можно отыскать довольно много информации,… Read More ›

Янка Брыль: як шчасліва пражыць нешчаслівую эпоху

Героямі найчасцей лічаць змагароў, у падручніках гісторыі найбольш праслаўляюць воінаў. Народны пісьменнік Беларусі Янка Брыль, хоць і прыйшлося яму паваяваць, хоць вырас і жыў ён у мілітарысцкую эпоху, быў, наадварот, чалавек прынцыпова, да пацыфізму мірны. Парадаксальна, што і ад згубы,… Read More ›

Дзесяць непалітычных дасягненьняў Аляксандра Мілінкевіча. Сёньня ён адзначае 75 гадоў

25 ліпень 2022, 09:49 Радыё Свабода Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць 25 ліпеня спаўняецца 75 гадоў грамадзкаму дзеячу, навукоўцу і палітыку Аляксандру Мілінкевічу. Агульнанацыянальную і міжнародную вядомасьць яму прынёс удзел у прэзыдэнцкіх выбарах 2006 году. Але найбольш значны ўклад у гісторыю Беларусі Мілінкевіч зрабіў па-за палітыкай. Мілінкевіч паходзіць… Read More ›

S. Paniznik. Zytstsjapis, natatki, interview. “Kultura.Natsyja”. N29, krasavik 2022, 23-45.

К 80-летию Сергея Степановича Панизьника  – описание творчества, автобиографическия записи  и ответы на вопросы журнала “Культура. Нацыя” (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, Апрель 2022, 23-45, http://www.sakavik.net ) On the occasion of the 80th anniversary of Sergei Paniznik – a description… Read More ›

Міхась Кенька:   Згадваючы класікаў… Mikhas Kenka: Remembering the classics… “Kultura. Natsyja”, N29, krasavik 2022, 111-114.

Міхась Кенька:   Згадваючы класікаў… Сёлета спаўняецца 140 год з дня нараджэння выдатных класікаў нацыянальнай літаратуры – Янкі Купалы і Якуба Коласа.  Народжаныя ў 1882 годзе пісьменнікі і сёння з’яўляюцца выразнікамі нацыянальнай самасвядомасці, якія шырока раскрываюць асаблівасці духоўнага складу і матэрыяльнага… Read More ›

Краіна страціла Зубра беларускай літаратуры. Kraina stratsila zybra … “Kultura.Natsyja”. N29, krasavik 2022, 529-536.

From editorial staff: Our Country Has Lost a Giant of Belarusian Literature web–magazine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 529-536, http://www.sakavik.net)  Belarus has lost Adam Iosifavich Maldzis (1932-2022) – the writer, journalist, and expert in literature, critic, historian, translator, Doctor… Read More ›

Этнацыд беларусаў: Чаму ўлады могуць выканаць патрабаваньні Мацкевіча. Тлумачаць ягоныя паплечнікі

11 лютага 2022 года Радыё Свабода Глядзець камэнтары  Друкаваць Палітвязень, філёзаф, мэтадоляг Уладзімер Мацкевіч праз галадоўку пратэсту, абвешчаную 4 лютага, дамагаецца зьмены меры стрыманьня на падпіску аб нявыезьдзе, завяршэньня сьледчых дзеяньняў і прызначэньня даты суду. Філязофскі ўчынак, крайні крок палітвязьня, спроба быць суб’ектам, а… Read More ›

Мікалай Статкевіч: Кароткая тэорыя Учынка

17.01.2022 Каб нацыя не знікла, яна павінна ганарыцца сабой. Лідэр беларускай апазіцыі, палітычны вязень Мікола Статкевіч даслаў з турмы артыкул. Сайт Charter97.org друкуе тэкст цалкам. Маральная эвалюцыя чалавецтва, цывілізацый, дзяржаў скіроўваецца самаахвярнымі альтруістычнымі ўчынкамі асоб, якія апынуліся ў сітуацыі маральнага выбару. Гэтыя Учынкі (так… Read More ›

«Каштоўнасьць раману ў тым, што ён вельмі ўнівэрсальны». Сяргей Шупа пра тое, як працаваў над перакладам «Восені патрыярха»

Ян Максімюк 15.01.2022 Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць Пад канец мінулага году ў выдавецтве «Янушкевіч» выйшаў раман Габрыеля Гарсія Маркеса «Восень патрыярха» ў беларускім перакладзе Сяргея Шупы. Зь перакладчыкам пагутарыў Ян Максімюк. — Калі табе прыйшла ў галаву думка перакласьці «Восень патрыярха»? І навошта? — (Сьмяецца.) Мабыць, я апошні… Read More ›

Калі Адам Мальдзіс ня быў акадэмікам, значыць, у Беларусі няма Акадэміі навук

04 студзень 2022, 19:22 Сяргей Абламейка Глядзець камэнтары  Друкаваць У першыя дні пасьля сьмерці волата беларускай навукі і культуры, доктара філялягічных навук, прафэсара Адама Мальдзіса пішацца і яшчэ напішацца шмат тэкстаў і водгукаў пра яго. Будуць згадваць яго кнігі, яго… Read More ›

«Нават у самыя цёмныя дні я бачу святло». Навагодняя прамова Святланы Ціханоўскай

2022.01.01 00:00YOUTUBE https://www.youtube.com/embed/88JGFGTIFQ0?enablejsapi=1&amp=1&playsinline=1HTML 5 Абраная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская 31 снежня звярнулася з калядным зваротам да беларусаў. Рэдакцыя «Белсату» публікуе тэкставую версію звароту: «Я таксама злуюся. Мы думалі, што не павінна быць так доўга. Не павінна быць так складана. Не… Read More ›

Да 130-годдзя з дня нараджэньня Максіма Багдановіча:“Каб над Ай-Петры не смягла Венера – як пры Максіме – адна”. З успамінаў Сяргея Панізьніка

“Каб над Ай-Петры не смягла Венера – як пры Максіме – адна” Узнёслая хада Максіма Багдановіча – прыхільніка не толькі беларускага, але і ўкраінскага нацыянальнага адраджэння – пазначана такімі вехамі. У ліпені – верасні 1909 г. у львоўскім гадавіку “Літературно-науковий… Read More ›

Сяргей Панизник: Памяти лидера беларусоведения. (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 28, ноябрь 2021, 298-303, www.sakavik.net)

Сяргей Панизник: Памяти лидера беларусоведения (резюме)  (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 28, ноябрь 2021, 298-303, http://www.sakavik.net) Сергей Панизник прислал свои заметки, стихи, фотографии, посвященные памяти Владимира Пучинского, редактора «Краязнаўчай газеты», внезапно скончавшегося после заражения коронавирусом. статья

«Ён хацеў бачыць Беларусь свабоднай». Як сям’я расстралянага віцэ-прэм’ера БНР Смоліча паўстагодзьдзя шукала яго сьляды

01 сьнежань 2021, 18:04 Радыё Свабода Глядзець камэнтары  Друкаваць Аркадзя Смоліча арыштавалі па сфабрыкаванай справе «Саюзу вызваленьня Беларусі» і расстралялі ў омскай турме. Родным паведамілі, што яго асудзілі на 10 гадоў бяз права перапіскі, і жонка Аляксандра дзесяцігодзьдзямі шукала мужа… Read More ›

Белорусы совершили прорыв в мировой опере

Как такое стало возможным? Итальянская La Scala, Metropolitan Opera в США, Мариинский театр в Петербурге – на всех этих знаменитых сценах выступают белорусы. Кто эти голоса и в чем природа белорусского оперного феномена? Разбирается сайт телеканала «Белсат». Уроженец Молодечно Владислав Сулимский мечтал быть… Read More ›

Марыя Калеснікава расказала пра сваё жыццё ў СІЗА: «Турма — гэта агіднае месца, але тут я пачуваюся свабоднай»

Асуджаная на 11 гадоў калоніі па трох артыкулах Крымінальнага кодэкса Марыя Калеснікава распавяла маскоўскаму карэспандэнту Бі-бі-сі Сары Рэйнсфард пра сваё жыццё ў турме, пра тое, ці разумела яна, што яе чакае, калі рвала пашпарт і пра тое, чаму яна танцавала на судзе… Read More ›

Десять самых творческих женщин в истории Беларуси

Многие талантливые женщины не соглашались оставаться в тени мужчин и вписали свои имена в историю нашей страны. В истории Беларуси гораздо больше мужских имен, чем женских. Однако многие талантливые женщины не соглашались оставаться в тени мужчин и, благодаря любви к… Read More ›

Уладзімер Мацкевіч з-за кратаў: «Трэба перастаць напампоўваць адзін аднаго патасным пазытывам»

24 жніўня 2021 года Глядзець камэнтары  Друкаваць Філёзаф Уладзімер Мацкевіч, які цяпер знаходзіцца ў СІЗА № 1 Менску, пісьмова адказаў на пытаньні Deutsche Welle пра разьвіцьцё сытуацыі ў краіне ды стаўленьне да абвінавачаньня супраць сябе. Уладзімер Мацкевіч — адзін з выбітных інтэлектуалаў сучаснай Беларусі, адзначае Deutsche Welle…. Read More ›

«Слова „геній“ зусім не выглядае перабольшаньнем». Літаратары ў памяць пра паэта Алеся Разанава

26 жніўня 2021 года Сяргей Навумчык Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць Радыё Свабода папрасіла літаратараў ацаніць уплыў творчасьці і асобы паэта Алеся Разанава, які сёньня памёр на 74-м годзе жыцьця.ГЛЯДЗІЦЕ ТАКСАМА:На 74-м годзе памёр паэт Алесь Разанаў «Ня стала аднаго з… Read More ›

Адказ Прэзідэнта Кучмы на пытаньне: – Як би ви сформулювали національну ідею України?

Інтэрв’ю Прэзідэнта Леаніда Кучмы “Украінскай праўдзе” з нагоды 30-годдзя Украіны – Як би ви сформулювали національну ідею України? – На мою думку, національну ідею не треба формулювати ніяк. Національна ідея – це не те, що формулюється. Це те, що відчувається нацією… Read More ›