Культура

10 величественных белорусских замков

Посещение их — хороший повод для путешествия. Неприступные крепости, укрепленные замки, оборонные храмы – частые войны на территории нашей страны некогда определили ее архитектурный облик. Они же привели к исчезновению ярких примеров оборонительного зодчества, оставив от некоторых из них лишь… Read More ›

Татьяна Кенько: Вильня. Лето. Война Отечественная или гражданская? Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 40-57.

Аўтар у трох артыкулах «Беларусь, 1812: Людзі і падзеі», «Дзве ракі. Нёман. Пачатак», і« Вільня. Лета. Вайна Айчынная ці грамадзянская?» не імкнецца падрабязна распавядаць аб ходзе баёў і бітваў, каб не стамляць чытачоў шматлікімі датамі і лічбамі. Дадзеная інфармацыя пабудавана… Read More ›

Лявон Карповіч: Доўгая і няскончаная дарога дадому… Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 116-122.

Анатацыя. Дваццаць краін сьвету і  арганізацыя Аб’яднаных Нацый  выпусьцілі  больш за 200 паштовых марак, прысвечаныя Марку Шагалу. Сярод іх маркі, выпушчаныя поштай Рэспублікі Беларусь. Аўтар хоча,  падкрэсьліваючы значэньне філятэліі, пазнаёміць чытача, як з повязьзю Марка Шагала з Радзімай, яго доўгім і складаным вяртаньнем дадому, так і яго адданосьцю Бібліі, каханьню і вераю, што “…У мастацтве, як і ў жыцьці, магчыма ўсё,… Read More ›

Леанід Карповіч: Зачараваны Бібліяй. Песьня песьняў Марка Шагала. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 123-129.

Анатацыя. Аўтар апісвае прыцягненьне Марка Шагала да Бібліі, якое ён перадаваў у сваіх творах. У прыватнасці, мастак, звяртаўся да Песьні песьняў, паэмы, якая дыхае каханьнем. «Без любові наш сьвет – крок за крокам – будзе набліжацца да канца»”. Дыхаюць каханьнем і карціны Шагала з цыклу “Песьня песьняў”. Аўтар… Read More ›

Татьяна Кенько: Мстиславль – маленький Вильнюс. Пётр Мстиславец. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 131-151.

Анатацыя. Многія гарады, вёскі і пасёлкі Беларусі ганарацца сваёй шматвяковай гісторыяй. Напрыклад, невялікі горад Мсціслаў – яго называюць беларускім Суздалем ці маленькай Вільняй. Але большую частку сваёй гісторыі Мсціслаў зусім не лічылі маленькім. Праз горад праходзілі дарогі да многіх гарадоў… Read More ›

Татьяна Кенько: Остались только на рисунках, или как в Беларуси в ХХІ столетии используется наследие Наполеона Орда. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 152-162.

Анатацыя. Сярод прадстаўнікоў знатнага ў Беларусі рода Орды менавіта Напалеон Орда, названы ў гонар французскага імператара, атрымаў сусьветную вядомасць. Пасля паўстаньня 1830-1831 гадоў ён, як яго ўдзельнік, вымушаны быў пакінуць межы Расіі. За мяжой атрымаў выдатную музычную і мастацкую адукацыю…. Read More ›

Татьяна Кенько: История Спиридона Соболя и созданной им типографии в Кутейнском монастыре в Великом Княжестве Литовском и государстве Российском в ХУІІ столетии. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 163-171.

          Анатацыя. У Воршы, сярод славутасцяў гэтага старажытнага горада, зьвярніце ўвагу на Куцеінскі манастыр, званы таксама Лаўрай. Адным са значных пачынаньняў манастырскіх служыцеляў было стварэньне друкарні і выданьне праваслаўнай літаратуры. Асабліва праславілася друкарня пасля выхаду ў 1631 годзе “Буквара” Спірыдона… Read More ›

Ігар Пракаповіч: Вадзяныя млыны ў Пастаўскім краі. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 172-185.

Анатацыя. Аўтар займаўся даследаваньнем вадзяных, млыноў існаваўшых у Пастаўскім краі у ХУІІІ-ХХ стагоддзях. На падставе апісаньня 28 вадзяных млыноў праведзена іх сістэматызацыя па шэрагу паказчыкаў: канструкцыйныя асаблівасці, тэхналагічныя працэсы, памеры дамбаў і шлюзаў, гаспадары, час дзеяння, стан захавання. На аснове… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Змест рукапісу кнігі Раісы Жук-Грышкевіч “Запісы пра Беларускае грамадства другой паловы 20-га стагодзьдзя ў Канадзе”. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 188-192.

Рукапіс азначанай кнігі Раісы Жук-Грышкевіч атрымаў з яе рук разам з суправаджальным пісьмом. Фактычна рукапіс уяўляе сабой збор матэрыялаў, якія маглі б стаць асновай для новай кнігі, якую, як напісана аўтарам на першай старонцы рукапісу, “трэба разглядаць, як другую частку… Read More ›

Сяргей Панізьнік: “Там Сонца па зямлі хадзіла” (фальклорныя запісы). Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 209-219.

Новыя матэрыялы Сяргея Панізьніка ў 27-м нумары уключаюць фальклорныя запісы “Там Сонца па зямлі хадзіла”, вершаваныя нататкі “Каліна-маліна, ягадка мая…”,  “Тугая дуга адвагі”, а таксама аўтабіяграфічныя запісы, ілюстраваныя здымкамі аўтара “Хто ахвочы, каб сустрэліся на Ўзвыссі? Вочы – ў вочы! … Read More ›

Сяргей Панізьнік: “Каліна-маліна, ягадка мая …”, “Тугая дуга адвагі” (вершаваныя нататкі). Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 220-223.

Сяргей Панізьнік: “Каліна-маліна, ягадка мая …”, “Тугая дуга адвагі” (вершаваныя нататкі). Сяргей Панізьнік: Каліна-маліна, ягадка мая… На пачатку 1980-х гадоў я атрымаў  ліст з Новасібірска ад Марыі Антонаўны Тамілінай. Тэкст пачынаўся пад загалоўкам “Белорусская песня “Зязюлька”. Прачытаўшы яго, паспрабаваў  перапісаць… Read More ›

Пётра Мурзёнак: “Беларускі інстытут навукі і мастацтваў, Канада ў падтрымцы беларускай ідэнтычнасці”. Варшаўскі універсітет, 1 красавіка 2021 года (даклад падаецца ў Power Point фармаце). Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік май 2021, 252-259, www.sakavik.net

                         Міжнародная канферэнцыя ў Варшаве па праблеме беларускай ідэнтычнасці 1 красавіка 2021 года ў Варшаўскім універсітэце прайшла міжнародная онлайн канферэнцыя “БЕЛАРУСКАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ: ДОСВЕД МІНУЛАГА І ВЫКЛІКІ СУЧАСНАСЦІ. ДА 30-ГОДДЗЯ АБВЯШЧЭНЬНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ БЕЛАРУСІ». Канферэнцыя арганізавана кафедрай міжкультурных даследаваньняў Цэнтральнай і… Read More ›

Vital Zajka: Where is Belarusian Historiography Headed, or is Belarusian Teleology Possible? (abstract) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 16-26, www.sakavik.net)

The author of the article attempts to review the issue of why within Belarusian historiography, to this point and whether this be perceived conscientiously or not, lurks the old Russian-centered system of coordinates rather than viewing the majority of events… Read More ›

Paterson Franco Costa: Can we actually say that the Belarusian national identity is a weak one? (abstract) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, p.58-78, www.sakavik.net)

Paterson Franco Costa – Inter-semiotic Translation researcher, Federal University of Bahia (UFBA), Brazil. This interdisciplinary study aims to analyze aspects behind the view shared by a considerable number of authors that Belarusian national identity is weak or even non-existent. The… Read More ›

Tatyana Kenko: They have remained only in pictures or how in the 21st century the legacy of Napolean Orda is being used in Belarus (abstract) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 152-162, www.sakavik.net)

Among representatives of well-known familial households of Orda in Belarus, particularly Napoleon Orda, who was named in honour of the French emperor, gained world attention. Following the Rebellion of 1830-1831, in which he participated, he was forced to leave Russia…. Read More ›

Tatyana Kenko: The history of Spiridon Sobol and printing press manufactured by him at Kuteynski Monastery located initially in The Grand Duchy of Litva and later in the 17th century within lands under the rule of the Russian Duchy (abstract) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 163-171, www.sakavik.net)

Among attractions of the ancient city of Orsha one will find Kuteynski Monastery, also termed as Kuteynskaya Lavra. One of the most notable initiatives of the monastery’s staff was the production of a printing press and its subsequent printing of… Read More ›

International Conference in Warsaw regarding the issue of Belarusian identity (abstract) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 245-259, www.sakavik.net)

On April 1, 2021 an international online conference ensued hosted by Warsaw University. Theme: “Belarusian Identity: Past Experience and Challenges for the Future Relating to 30th Year of Declaration of Belarus’s Independence.” The conference was organized by the Department of… Read More ›

Виталий Зайка: Куда идет беларусская историография, или возможна ли белорусская телеология? (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 16-26, www.sakavik.net )

Автор статьи пытается рассмотреть вопрос о том, почему в беларусской историографии к этому моменту, и осознанно это или нет, скрывается старая российско-центрированная точка зрения, а не взгляд на большинство событий и явлений со стороны беларусов. Почему такие вопросы рассматриваются с… Read More ›

Леанид Карпович: Долгий и незавершенный путь домой … (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2020, 116-122, www.sakavik.net)

Двадцать стран и ООН выпустили более 200 почтовых марок, посвященных Марку Шагалу. Среди них марки, выпущенные Почтой Республики Беларусь. Подчеркивая важность филателии, автор хочет познакомить читателя со связью Марка Шагала с Родиной, его долгим и трудным возвращением домой, его преданностью… Read More ›

Леонид Карпович: Очарованный Библией. Песня песен Марка Шагала (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 123-129, www.sakavik.net)

Автор описывает тяготение Марка Шагала к Библии, которое он передал в своих произведениях. В частности, артист обратился к «Песне песен» – стихотворению, дышащему любовью. «Без любви нашему миру – постепенно – придет конец». Картины Шагала из цикла «Песнь песен» тоже… Read More ›

Татьяна Кенько: Мстиславль – маленький Вильнюс. Пётр Мстиславец (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 130-151, www.sakavik.net)

Многие города, села и поселки Беларуси гордятся своей многовековой историей. Например, небольшой город Мстиславль – его называют белорусским Суздалем и маленьким Вильнюсом. Но большую часть своей истории Мстиславль вовсе не считали маленьким. Через город проходили дороги ко многим городам Великого… Read More ›

Татьяна Кенько: Остались только на рисунках, или как в Беларуси в ХХІ столетии используется наследие Наполеона Орды (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, апрель 2021, 152-162, www.sakavik.net)

Среди представителей знатного в Беларуси рода Орды именно Наполеон Орда, названный в честь французского императора, получил мировую известность. После восстания 1830-1831 годов он, как его участник, вынужден был покинуть пределы России. За границей получил прекрасное музыкальное и художественное образование. Его… Read More ›

Татьяна Кенько: История Спиридона Соболя и созданной им типографии в Кутейнском монастыре в Великом Княжестве Литовском и государстве Российском в ХУІІ столетии (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 163-171, www.sakavik.net)

В Орше, среди достопримечательностей этого древнего города, обратите внимание на кутеинский монастырь, называемый также Лаврой. Одним из значительных начинаний монастырских служителей было создание типографии и издание православной литературы. Особенно прославилась типография после выхода в 1631 году “Букваря” Спиридона Соболя, который… Read More ›

Игорь Прокопович: Водяные мельницы в Поставском районе (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 172-185, www.sakavik.net)

Автор исследовал 20 водяных мельниц 18-20 вв. в Поставском районе. Представлено описание методов их строительства, технических процессов, и шлюзов. Кроме того, автор даёт информацию о владельцах, времени и условиях обслуживания мельниц. Благодаря материалам, собранным в ходе экспедиций, были составлены руководство… Read More ›

PDF-file часопіса “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань, 2020, сс.1-202; www.sakavik.net

Да вашай увагі прадстаўляем 26-ты нумар часопіса “Культура. Нацыя”. Спадзяёмся, што вам спадабаюцца матэрыялы, зьмешчаныя ў ім больш чым на 200 старонках. Шаноўныя чытачы! Прыемнага чытаньня. Рэдакцыя

Сяргей Панізьнік: Хамутоў не зналі коні продкаў (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, 24-37; www.sakavik.net)

Аўтар дзеліцца сваімі ўспамінамі аб сустрэчах з геніяльным беларускім пісьменнікам Уладзімірам Караткевічам, якому сёлета споўнілася б 90 гадоў. Эпізоды сустрэч з вядомым пісьменнікам адлюстраваны на фотаздымках, зробленых аўтарам. С.Панізнік прыклаў да артыкулу таксама чатыры вершы, прысвечаныя У.Караткевічу.

Міхась Кенька: Мой удзел у выданні збору твораў Уладзіміра Караткевіча (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, 38-44; www.sakavik.net)

Выдавецтва “Мастацкая літаратура” распачала ў 2010 годзе выпуск збора твораў У. Караткевіча ў 25 тамах. Аўтар артыкула распавядае яго досьвед у падрыхтоўцы да друку двух тамоў – 10-га, у якім змешчаны раман “Чорны замак Альшанскі”, і 18-га, у якім змешчаны… Read More ›

Лявон Карповіч: Подзьвіг Юдзіф і… Скарына (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, 76-87; www.sakavik.net)

Аўтар дзеліцца сваім досьведам вывучэньня Бібліі і знаёмства з мастацтвам і філатэліяй метадам паралельнага дасьледаваньня. «Юдзіф, любячы край, дзе калісьці на сьвет нарадзілася, не шкадавала самое сябе, каб адвесьці ад краю айчыннага небясьпеку.” (Францыск Скарына. З прадмовы да “Кнігі Юдзіф”).Подзьвіг… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Звесткі аб дзейнасці Беларускага інстытута навукі і мастацтваў Канада (БІНІМ, Канада) за перыяд з лістапада 2017 года па кастрычнік 2020 года (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, № 26, сьнежань 2020, с.181-202, www.sakavik.net )

(з даклада на агульным сходзе інстытута, які  праходзіў у віртуальным фармаце 18 кастрычніка 2020 года )                                                                     Piotra Murzionak Zvestki ab dzejnastsi BINIM, Canada, 2017-2020, Kultura. Natsyja, N26, 2020, 181-202 БІНІМ, Канада налічвае 22 сяброў.  20 студзеня 2019 года,  БІНІМ, Канада… Read More ›

Резюме: Леонид Карпович – Подвиг Юдифи … и Скорина (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.76-87, www.sakavik.net)

За прошедшие столетия многие художники, скульпторы, композиторы и писатели проявили особый интерес к героине, еврейке Джудит, как это описано в апокрифической книге Ветхого Завета, известной как Книга Юдифи. Л.Карпович отмечает, что белорусский публицист Францишак Скорина включил перевод Книги Юдифи в… Read More ›

Резюме: Игорь Прокопович – ТЭРАЗ (ЦЕРАЗ) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.103-107, www.sakavik.net)

На северо-западе Беларуси существует ряд названий, основанных на слове «тэраз»: в Мядельском районе имение Терездвор под Новоселками, на Шарковщине на старинной русской карте отмечены «Тересполь» и «Тересполье», в Островце – «Терездвор». Также есть фамилии со следующим основанием: Тераз, Терешкевич, Терешкович,… Read More ›

Резюме: Пётра Мурзёнак – Информация о деятельности Беларусского института науки и искусств Канады (БИНИМ, Канада) за период с ноября 2017 г. по октябрь 2020 г. (журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2020 , выпуск 26, с.181-202, www.sakavik.net)

Пётра Мурзёнак: Информация о деятельности Беларусского института науки и искусств Канады (БИНИМ, Канада) за период с ноября 2017 г. по октябрь 2020 г. (из отчета на общем собрании института, которое состоялось в виртуальном формате 18 октября 2020 г.) (журнал «КУЛЬТУРА…. Read More ›

Стваральнік легендарнага «Беларускага кнігазбору» Кастусь Цвірка: Гэта маё поле бою ў барацьбе супраць русіфікацыі краіны

Паэт і стваральнік легендарнага «Беларускага кнігазбору», па якім можна вывучаць айчынную літаратуру, — яшчэ і сталы ўдзельнік пратэсных маршаў, прычым з 1990-х. 86-гадовы Кастусь Цвірка распавёў «Нашай Ніве», якія ўспаміны ў яго выклікаюць апошнія падзеі і што самае важнае для… Read More ›

«Добры народ у руках такой поскудзі». 10 актуальных цытат Уладзімера Караткевіча

26 лістапад 2020 года РС Васіль Дэ Эм Глядзець камэнтары  Друкаваць Сёньня спаўняецца 90 гадоў аднаму з самых папулярных беларускіх пісьменьнікаў ХХ стагодзьдзя Ўладзімеру Караткевічу (1930–1984). Мы публікуем 10 цытат зь ягоных твораў, як быццам напісаных пра нашу рэальнасьць. Творы,… Read More ›

ВЕРШЫ. ШЧЫРА. ПРА КРАЙ АБУДЖАНЫ. АД ПЁТРЫ МУРЗЁНКА

РАТУНАК Радзіма – там! А тут?! Мы ўсе ў краях заможных, па волі і сваёй і не сваёй ды мабыць у найлепшым з перабраных. Асірацеў без нас наш родны кут, А тут, вітаюць кветкамі … як бы даўно чаканых! Радзіма… Read More ›

11 песень пратэставага лета: выйсьці на вуліцу, прагнаць таракана, разбурыць муры

Радыё “Свабода” Блогер Сяргей Ціханоўскі, які застаецца за кратамі і якога праваабарончыя арганізацыі Беларусі прызналі палітвязьнем Глядзець камэнтары  Друкаваць У часе сёлетняй выбарчай кампаніі ўжо шмат хто зь беларускіх музыкаў запісаў песьні з рэакцыяй на палітычныя падзеі — пратэсты, затрыманьні,… Read More ›

Ученый рассказал, как жили и болели белорусы

ФОТО: ONLINER.BY Белорусы не носили лапти. Каждый новый вызов, каждую трудность, которая возникает на нашем пути, мы воспринимаем как уникальную. Это касается не только отдельного человека, но и общества в целом. «Колоссальный кризис», «невиданная пандемия», «ужасающие последствия» — усиленные громкими… Read More ›

Віктар Корбут: Абітурыентаў запрашаюць вывучаць Беларусь і яе суседзяў у Варшаве

Беларуская служба Польскага радыё  POLSKIEGO RADIA      Кафедра міжкультурных даследаванняў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы факультэта прыкладной лінгвістыкі Варшаўскага ўніверсітэта запрашае абітурыентаў. Лінкі пра КАФЕДРу МІЖКУЛЬТУРНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ ЦЭНТРАЛЬНАЙ І ЎСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ ФАКУЛЬТЭТА ПРЫКЛАДНОЙ ЛІНГВІСТЫКІ ВАРШАЎСКАГА УНІВЕРСІТЭТА ksi.uw.edu.pl Broszura_BY (1) Выкладчыкі і… Read More ›