Літаратура

Трыццаты нумар часопіса “Культура. Нацыя”, лістапад 2022, www.sakavik.net

Паважаныя сябры! Выйшаў у сьвет 30-ты нумар часопіса “Культура. Нацыя”. Гэты выпуск – юбілейны, у сувязі з тым, што часопісу споўнілася 10 год. Ён быў заснаваны ў сьнежні 2012 года. У гэтым нумары вы знойдзеце шмат цікавых і разнастайных матэрыялаў… Read More ›

Віктар Корбут (Варшава, Польшча): “Фарміраванне мадэлі нацыянальнай гісторыі і нацыянальнага пантэона на старонкахгазеты «Наша Ніва» ў 1906–1907 гг.”  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, www.sakavik.net)                                                                                                                             

Віктар Корбут (Варшава, Польшча): “Фарміраванне мадэлі нацыянальнай гісторыі і нацыянальнага пантэона на старонкахгазеты «Наша Ніва» ў 1906–1907 гг.” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, http://www.sakavik.net) Анатацыя. На старонках другой беларускамоўнай газеты “Наша Нива” (“Nasza Niwa”) у 1906-1907 гг. з’явілася… Read More ›

Paterson Franco Costa(Salvador – Bahia, Brazil): Belarusian Studies in Brazil – Challenges and Perspectives (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, www.sakavik.net ). Патэрсан Франко Коста (Саўвадор – Баія, Бразілія): “Беларускія даследаванні ў Бразіліі: выклікі і перспектывы”

Paterson Franco Costa (Salvador – Bahia, Brazil): Belarusian Studies in Brazil – Challenges and Perspectives (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Гэтая праца мае на мэце абагульніць акадэмічны, мастацкі і літаратурны набытак, створаны аўтарам на… Read More ›

Татьяна Кенько: Неизвестная война: Что мы должны знать и помнить о событиях Первой мировой в Беларуси. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 188-213, www.sakavik.net )

Татьяна Кенько: Неизвестная война: Что мы должны знать и помнить о событиях Первой мировой в Беларуси (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 188-213, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Другая Айчынная вайна… Менавіта так у 1914 годзе называлася распачатая вайна. Існавала і… Read More ›

М. П. Кенька:  Асаблівасці мастацкага перакладу ў Беларусі.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214-220, www.sakavik.net )

М. П. Кенька, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта:  Асаблівасці мастацкага перакладу ў Беларусі (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214-220, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Становішча з перакладам  на беларускую мову унікальнае, магчыма, больш нідзе такога няма. У сувязі… Read More ›

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”. Працяг, т.ІІІ (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221-319, www.sakavik.net)

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад” (заканчэньне – Том ІІІ; пераклад Тома І і Тома ІІ чытайце ў №28 і №29 часопіса) (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221-319, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Прапаную чытачам часопіса “Культура. Нацыя” заканчэньне… Read More ›

Сянкевіч Генрык – “Казкі і легенды”. Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі. webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320-423, www.sakavik.net

Сянкевіч Генрык – “Казкі і легенды” Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі Пераклад зроблены з выдання Henryk Sienkiewicz: Baśnie i legendy w cyklu Dzieła wybrane. Wybór, wstęp i przypisy Tomasz Jodełka-Burzecki.Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991. Анатацыя да зборніка навел Генрыка Сянкевіча “Казкі і… Read More ›

ТАМ, ДЗЕ ДОЛЯ  І СПАТОЛЯ – pазвагі ў вершах Сяргея Жыценя (С. Панізьніка) (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 424-427, www.sakavik.net )

ТАМ, ДЗЕ ДОЛЯ  І СПАТОЛЯ Развагі ў вершах Сяргея Жыценя (С. Панізьніка) (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 424-427, http://www.sakavik.net ) Там, дзе Доля і Спатоля, –ёсць і тля…Там ад Бэндэвырывалася сваволя,дзе спустошана ім Воля –сірацела і зямля.…………………………..Нашу Будучыню рвалі,шкамуталі… Read More ›

Вечарына, прысвечаная “(Не) растралянай паэзіі”. (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, www.sakavik.net)      

Вечарына, прысвечаная “(Не) растралянай паэзіі” (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, http://www.sakavik.net)    29 кастрычніка 2022 года адбылася вечарына онлайн, прысвечаная “(Не) растралянай паэзіі”. Вечарына была ініцыявана актывістамі Беларускага Інстытута наукі і мастацтва  Канадзе і Згуртаваньня беларусаў Канады. Гэта… Read More ›

Юрась Шамецька: “Міхась Чарот – Гісторыя  легенд. 1896 -1937”.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, www.sakavik.net) 

Юрась Шамецька: “Міхась Чарот – Гісторыя  легенд. 1896 -1937” (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, http://www.sakavik.net )  Анатацыя. Міхась Чарот,  як і ўсе “(не)расстраляныя” у ноч 29 кастрычніка 1937 года паэты, – яскравы ўзор вяртання літаратурнай спадчыны з нябыту… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Тры вершы да вечарыны “(Не) растраляная паэзія”, 29 кастрычніка 2022 года. (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 436-438, www.sakavik.net)

Пётра Мурзёнак: Тры вершы да вечарыны “(Не) растраляная паэзія”, 29 кастрычніка 2022 года (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 436-438, http://www.sakavik.net) Анатацыя. У кароткай прамове на вечарыне “(Не) растралянай паэзіі, 29 кастрычніка 2022 года, прыводзяцца разважаньні аб лёсе загубленых паэтаў… Read More ›

Viktar Korbut (Warsaw, Poland): “The Formation of a Model of National History and National Pantheon on the Pages of Nasha Niva Newspaper from 1906-1907” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, www.sakavik.net)  

Viktar Korbut (Warsaw, Poland): “The Formation of a Model of National History and National Pantheon on the Pages of Nasha Niva Newspaper from 1906-1907” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, http://www.sakavik.net)   Abstract. On the pages of the second… Read More ›

Tatiana Kenko: “The Unknown War: What We Should Know and Remember of Events During World War I in Belarus” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 188-213, www.sakavik.net)

Tatiana Kenko: “The Unknown War: What We Should Know and Remember of Events During World War I in Belarus” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 188-213, http://www.sakavik.net ) Abstract: The Patriotic War… This was the name given to the… Read More ›

M. P. Kenka: “Particular Aspects of Artistic Translation in Belarus” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214-220, www.sakavik.net )

M. P. Kenka: “Particular Aspects of Artistic Translation in Belarus” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214–220, http://www.sakavik.net ) Abstract:  The issue of translating texts into Belarusian is unique, perhaps, unprecedented. Keeping in mind the situation of two languages… Read More ›

Michas Kenka: Translation of Henyrk Zhavuski’s Novel “November”, Vol.III.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221-319, www.sakavik.net)

Michas Kenka: Translation of Henyrk Zhavuski’s Novel “November”, Vol.III. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221–319, http://www.sakavik.net ) Abstract. I hereby present to the readers of Kultura. Natsyia the final chapters of translation of Polish writer Henryk Zhavuski’s (1791-1866)… Read More ›

Siankievich Henryk (Sienkiewicz Henryk) – “Fairy tales and Legends”. Original translation from Polish by Mikhas (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320-423, www.sakavik.net )

Siankievich Henryk (Sienkiewicz Henryk) – “Fairy tales and Legends”. Original translation from Polish by Mikhas Kenka (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320–423, http://www.sakavik.net ) Translation from published work of Henryk Sienkiewicz: Baśnie i legendy w cyklu Dzieła wybrane. Wybór, wstęp… Read More ›

Event dedicated to “(Un)shot poetry”               (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, www.sakavik.net)                                                                   

Event dedicated to “(Un)shot poetry”               (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, http://www.sakavik.net)                                                                      Abstract. On October 29, 2022, an online party dedicated to “(Un)shot poetry” took place. The party was initiated by activists of the Belarusian Institute of… Read More ›

Yuras Shametska: “Mikhas Charot – History of Legends, 1896 – 1937” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, www.sakavik.net)                                          

Yuras Shametska: “Mikhas Charot – History of Legends, 1896 – 1937” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, http://www.sakavik.net)                                           Abstract: Like all poets, who “were supposedly not shot” on the night of October 29, 1937, Mikhas Charot appears as… Read More ›

Виктор Корбут (Варшава, Польша): «Формирование модели национальной истории и национального пантеона на страницах газеты «Наша Ніва» в 1906-1907 гг.».  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 52-67, www.sakavik.net)            

Виктор Корбут (Варшава, Польша): «Формирование модели национальной истории и национального пантеона на страницах газеты «Наша Ніва» в 1906-1907 гг.».  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 52-67, http://www.sakavik.net)                                Резюме. На страницах второй белорусскоязычной газеты «Наша Ніва» за 1906-1907 гг. Было… Read More ›

Кенька М. П.: Особенности художественного перевода в Беларуси   (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 214-220, www.sakavik.net )          

Кенька М. П.: Особенности художественного перевода в Беларуси              (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 214-220, http://www.sakavik.net ) Резюме. Ситуация с переводом на беларусский язык уникальна, пожалуй, больше чем где-либо. В связи с беларусско-русским двуязычием хорошее знание русского языка всем… Read More ›

Михась Кенька: Перевод романа Генрика Жавуски «Листопад», т. III (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 221-319, www.sakavik.net )

Михась Кенька: Перевод романа Генрика Жавуски «Листопад», т. III  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 221-319, http://www.sakavik.net) Резюме. Предлагаю читателям журнала «Культура. Нация» заключительные главы перевода романа «Листопад» польского писателя Генрика Жавуски (1791-1866) (Том III: Главы І-ХIV). Это историческое… Read More ›

Генрик Сенкевич: Сказки и легенды. Перевод на беларусский Михася Кеньки (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 320-423, www.sakavik.net )

Генрик Сенкевич: Сказки и легенды. Перевод на беларусский Михася Кеньки (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 320–423, http://www.sakavik.net ) Резюме. Генрик Сенкевич – всемирно известный польский писатель, лауреат Нобелевской премии. Его произведения давно переведены и читаются во всем мире…. Read More ›

Там – где судьба и умиротворение. Размышления в стихах от Сергея Жытеня (С. Панизьника)(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 424-427, www.sakavik.net )

Там – где судьба и умиротворение. Размышления в стихах от Сергея Жытеня (С. Панизника) (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 424-427, http://www.sakavik.net )

Вечер, посвященный «(Не)растрелянной поэзии» (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, с.430, www.sakavik.net )

  Вечер, посвященный «(Не)растрелянной поэзии»  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, с.430, http://www.sakavik.net ) Резюме. 29 октября 2022 года состоялась онлайн-вечер, посвященный «(Не)расстрелянной поэзии». Инициатором вечера выступили активисты Белорусского института науки и искусства в Канаде и Ассоциации белорусов Канады…. Read More ›

Юрась Шамецька: «Михась Чарот – История легенд, 1896 – 1937»  (веб-журнал Культура. Нация», вып. 30, ноябрь 2022, 431-435, www.sakavik.net )

Юрась Шамецька: «Михась Чарот – История легенд, 1896 – 1937»  (веб-журнал Культура. Нация», вып. 30, ноябрь 2022, 431-435, http://www.sakavik.net ) Аннотация: Михась Чарот, как и все поэты, расстрелянные в ночь на 29 октября 1937 года, — яркий пример возвращения литературного наследия… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Три стихотворения для вечера “(Не)расстрелянная поэзия”, 29 октября 2022 г. (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 436-438, www.sakavik.net )

Резюме. В коротком выступлении на вечере «(Не)расстреленная поэзия» 29 октября 2022 г. автор размышляет о судьбах замученных поэтов и представляет три своих стихотворения, посвященные Курапатам, неутомимому борцу З. Дашкевичу и народному гению Янке Купале.

S. Paniznik. Zytstsjapis, natatki, interview. “Kultura.Natsyja”. N29, krasavik 2022, 23-45.

К 80-летию Сергея Степановича Панизьника  – описание творчества, автобиографическия записи  и ответы на вопросы журнала “Культура. Нацыя” (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, Апрель 2022, 23-45, http://www.sakavik.net ) On the occasion of the 80th anniversary of Sergei Paniznik – a description… Read More ›

Міхась Кенька:   Згадваючы класікаў… Mikhas Kenka: Remembering the classics… “Kultura. Natsyja”, N29, krasavik 2022, 111-114.

Міхась Кенька:   Згадваючы класікаў… Сёлета спаўняецца 140 год з дня нараджэння выдатных класікаў нацыянальнай літаратуры – Янкі Купалы і Якуба Коласа.  Народжаныя ў 1882 годзе пісьменнікі і сёння з’яўляюцца выразнікамі нацыянальнай самасвядомасці, якія шырока раскрываюць асаблівасці духоўнага складу і матэрыяльнага… Read More ›

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”. M. Kenka: Peraklad ramana “Lictapad”. “Kultura. Natsyja”. N29, krasavik 2022, 252-411.

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад” (працяг – Том І: Главы ХІ-ХУІІ, і Том ІІ: Главы І-ІХ; пачатак чытайце ў нумары 28) Анатацыя. Прапаную чытачам часопіса “Культура. Нацыя” працяг пераклада  рамана польскага пісьменніка  Генрыка Жавускага (1791-1866) “Лістапад”. Гэта гістарычны… Read More ›

Сяргей Панізьнік “Абліччы сустрэчаў” (2017). “Kultura. Natsyja”, N 29, krasavik 2022, 412-517, www.sakavik.net

Рэдакцыя часопіса вырашыла змясціць цалкам кнігу Сяргея Панізьніка “Абліччы сустрэчаў” (2017), прымаючы да ўвагі, што ў ёй ёсць шмат цікавейшых архіўных матэрыялаў пра сучаснікаў аўтара, уключаючы яго здымкі і успаміны. Некаторыя фрагменты, якія ёсць у гэтай кнізе, публікаліся ў папярэдніх… Read More ›

Краіна страціла Зубра беларускай літаратуры. Kraina stratsila zybra … “Kultura.Natsyja”. N29, krasavik 2022, 529-536.

From editorial staff: Our Country Has Lost a Giant of Belarusian Literature web–magazine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 529-536, http://www.sakavik.net)  Belarus has lost Adam Iosifavich Maldzis (1932-2022) – the writer, journalist, and expert in literature, critic, historian, translator, Doctor… Read More ›

«Каштоўнасьць раману ў тым, што ён вельмі ўнівэрсальны». Сяргей Шупа пра тое, як працаваў над перакладам «Восені патрыярха»

Ян Максімюк 15.01.2022 Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць Пад канец мінулага году ў выдавецтве «Янушкевіч» выйшаў раман Габрыеля Гарсія Маркеса «Восень патрыярха» ў беларускім перакладзе Сяргея Шупы. Зь перакладчыкам пагутарыў Ян Максімюк. — Калі табе прыйшла ў галаву думка перакласьці «Восень патрыярха»? І навошта? — (Сьмяецца.) Мабыць, я апошні… Read More ›

Калі Адам Мальдзіс ня быў акадэмікам, значыць, у Беларусі няма Акадэміі навук

04 студзень 2022, 19:22 Сяргей Абламейка Глядзець камэнтары  Друкаваць У першыя дні пасьля сьмерці волата беларускай навукі і культуры, доктара філялягічных навук, прафэсара Адама Мальдзіса пішацца і яшчэ напішацца шмат тэкстаў і водгукаў пра яго. Будуць згадваць яго кнігі, яго… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Два вершы пад настрой

———————————– Здаецца, ажываю –             ад мёртвасьці прачнуўся … Мой свет над роднай Беларусьсю       чароўна-радасна хіснуўся               і знік …                           на замаруджаны,                                         і страшны час – Ды ён не стане            беларусам вечным, Бо сёньня новы гонар… Read More ›

Да 130-годдзя з дня нараджэньня Максіма Багдановіча:“Каб над Ай-Петры не смягла Венера – як пры Максіме – адна”. З успамінаў Сяргея Панізьніка

“Каб над Ай-Петры не смягла Венера – як пры Максіме – адна” Узнёслая хада Максіма Багдановіча – прыхільніка не толькі беларускага, але і ўкраінскага нацыянальнага адраджэння – пазначана такімі вехамі. У ліпені – верасні 1909 г. у львоўскім гадавіку “Літературно-науковий… Read More ›

Paterson Franco Costa    Belarusian rock in Portuguese: Translating protest and hope in the film “Viva Belarus!”

Paterson Franco Costa – intersemiotic translation researcher, Federal University of Bahia (UFBA), Brazil (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 28, November 2021, 40-72, www.sakavik.net) Abstract. Belarus has been the stage of constant protests against Aliaksandr Lukashenka’s authoritarian regime, in control of the country since… Read More ›

Tatyana Kenko: Three more articles concerning Belarus in 1812: Route Taken by the Second Army – Volkovysk, Minsk, Mir, Bobryusk, Saltanovka; Route Taken by the Third Russian Army: Kobrin; Two Rivers. Berezino. Escape (abstract)

(webzine “Kultura. Natsyia”, issue 28, November 2021, 118–172, www.sakavik.net) Next year it will have been 220 years since the outbreak of the War of 1812. It was precisely on Belarusian soil that the initial and final actions of this campaign took place. In… Read More ›

Sjargei Paniznik: New poems                                                                                          

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 28, November 2021, 173-183, http://www.sakavik.net) Sjargei Paniznik: New poems                                                                                           (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 28, November 2021, 173-183, http://www.sakavik.net) entire article

Юрась Шамецька: Избранные публикации членов Беларусского института искусств и науки (БИНИМ, Канада): 2015-2021 гг. (резюме)

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 28, ноябрь 2021, 79-91, http://www.sakavik.net ) Несмотря на географическую удаленность от страны рождения, интерес к беларусской проблематике остается приоритетным для белорусов в Канаде. БИНИМ, Канада был основан канадской диаспорой в 1968 году и имеет интересную и… Read More ›

Татьяна Кенько:  Ещё три статьи про Беларусь в 1812 году: Маршрутом 2-й армии – Волковыск, Минск, Мир, Бобруйск,   Салтановка; По маршруту 3-й русской армии. Кобрин; Две реки. Березина. Бегство (резюме)

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 28, ноябрь 2021, 118-172, http://www.sakavik.net ) В следующем году исполняется 220 лет со дня войны 1812 году. Именно на беларусских землях проходили начальные и окончательные действия этой компании. В предыдущем номере (№27) опубликованы три статьи о… Read More ›