Літаратура

Стихи для Беларуси Ивана Пасечника

   Белый Корабль Беларусь Минчанам на душе празднично, весело. У них есть Светлана Тихановская и Мария Колесникова.     И ладно, что старичкам от болезни недужно. Никакой помощи им не нужно. У Беларуси есть лидер —  бывший министр культуры Латушко. И точно… Read More ›

Новыя вершы з цыкла “РЭВАЛЮЦЫЯ НАДЗЕІ”. Пётра Мурзёнак

з цыкла “РЭВАЛЮЦЫЯ НАДЗЕІ”                                 Святлане, Марыі, Вераніцы прысвячаецца РАТУНАК                         Радзіма – там! А тут?!               Мы ўсе                                            ў краях заможных,             па волі і сваёй і не сваёй                           ды                               мабыць у найлепшай з перабраных. Асірацеў… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Новыя вершы з цыклу “Рэвалюцыя надзеі” (25 жніўня 2020 года)

-*- Забруджаныя прасавецкай верай, якая не па праву кіруе ў вечар                                         неапраўдны шэры … Не супраць я, якой бы то з існуючых рэлігій мне важныя найбольш                                па-беларуску кнігі. Нарэшце знік “разанскі патрыярх” із Беларусі –                         “адкрыем кран… Read More ›

ВЕРШЫ. ШЧЫРА. ПРА КРАЙ АБУДЖАНЫ. АД ПЁТРЫ МУРЗЁНКА

РАТУНАК Радзіма – там! А тут?! Мы ўсе ў краях заможных, па волі і сваёй і не сваёй ды мабыць у найлепшым з перабраных. Асірацеў без нас наш родны кут, А тут, вітаюць кветкамі … як бы даўно чаканых! Радзіма… Read More ›

Вершы Пётры Мурзёнка да пікета ў абарону дэмакратыі ў Беларусі (25 ліпеня 2020, Parliament Hill, Атава)

–          ***   – Радзіма – там! А тут?!               Мы ўсе                                            ў краях заможных,             па волі і сваёй і не сваёй                           ды                               мабыць у найлепшай з перабраных. Асірацеў без нас             наш родны кут, А тут, вітаюць кветкамі …                    як бы даўно чаканых!  … Read More ›

Турыстычныя перліны Беларусі 100 гадоў таму. ФОТАГАЛЕРЭЯ

Радыё Свабода.  Друкаваць У Нацыянальнай бібліятэцы Польшчы захоўваюцца чорна-белыя фотаздымкі Заходняй Беларусі 1920-1930-х гадоў. Дзякуючы ім, сёньня можна пабачыць, як амаль 100 гадоў таму выглядалі самыя папулярныя турыстычныя кропкі сёньняшняй Беларусі. Пінск – перліна беларускага Палесься. Прамэнада над Пінай Зубр… Read More ›

Сяргей Панізьнік: Мацярык Мацярок – Бацькаўшчына Бацькоў                    (юбілярам 2020 года прысьвячаецца). Часопіс “Культура. Нацыя”, №25, красавік 2020, с.11-18. www.sakavik.net

  25-га нумар часопіса мы пачынаем з віншаваньняў юбілярам. У гэтым годзе беларуская грамадскасць будзе адзначаць круглыя даты нараджэньняў цэламу шэрагу знакамітых людзей, якія зрабілі, кожны ў свой час, значны ўклад у развіццё беларускай нацыі. Добры напамін пра гэтых людзей… Read More ›

Алесь Карлюкевіч: Пасляслоўе да кнігі “Францыск Скарына на мовах народаў свету”. Часопіс “Культура. Нацыя”, №25, красавік 2020, с.67-70. www.sakavik.net

  Алесь Карлюкевіч: Пасляслоўе да кнігі “Францыск Скарына на мовах народаў свету”. Прадмова Алеся Сушы. 4-е выд., дап. Мінск: Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2019. 152 с.: іл. Урывак з прадмовы Францыска Скарыны да кнігі “Юдзіф” (“…Помняць гнёзды свае”, Ф.Скарына) гучыць… Read More ›

Олег Рудаков: Презентации в Иркутском Беларусском клубе «Крывічы»: Фильм «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного моря», книга О. Рудакова «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области» (29.03.2020). (журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», апрель 2020, выпуск 25, с.125-128,  www.sakavik.net)

  29 марта в 16-30, Иркутский Белорусский клуб «Крывічы» в Иркутском планетарии (ул. Седова, 30) представляет: Фильм «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного моря». Книгу «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области». Вход бесплатный, но после регистрации по тел. 8-902-17-068-30. Это связано,… Read More ›

Міхась Кенька (пераклад) Ю.І.Крашэўскі: “Сеймавыя сцэны. Гародня. 1793” часопіс “Культура. Нацыя”, №25, красавік 2020, с.128-205.

  “Ва ўсіх быў на памяці  апошні сейм незалежнай польскай дзяржавы – Рэчы Паспалітай. Гэты сейм доўжыўся ў Гародні з 17 чэрвеня па 23 верасня 1793 года.  На ім быў зацверджаны  акт аб другім падзеле Рэчы Паспалітай, па якім Рэч… Read More ›

Ales Karlyukevich: Afterword to the book “Francysk Skaryna in the languages ​​of the peoples of the world”. Foreword by Ales Susha. 4th ed. Minsk: Ja. Kolas Printing House, 2019. 152 pp.: Ill.  (abstracts) (web-magazine “Culture. Nation”, issue 25, April 2020, pp.67-70, www.sakavik.net)

The author informs about the publication of the 4th edition of the book “Francysk Skaryna in the Languages ​​of the World”. The book gives a translation of the preface to the book of F.Skaryna “Judith” in 70 languages ​​of the… Read More ›

Аleg Rudakou: About the presentation of the film “Benedict Dybovski. Secrets of the Sacred Sea” and A.Rudakov’s book “Essays, Stories and Tales of Belarusians of the Irkutsk Region” (abstracts) (magazine “CULTURE. NATION”, April 2020, issue 25, pp.124-127, http://www.sakavik.net)

  The Irkutsk Belarusian club “Kryvichy” organized two presentations in March 2020: the film “Benedict Dybovski. Secrets of the Sacred Sea” (project “100 Names of Belarus”), and the book by A.Rudakov “Essays, Stories and Tales of Belarusians of the Irkutsk… Read More ›

Сергей Панизник: Материк матерей – отчизна отцов  (резюме) (журнал «Культура. Нацыя», выпуск 25, апрель 2020, с.11-18, www.sakavik.net)

В этом году белорусская общественность будет отмечать круглые даты рождения ряда известных людей, которые внесли значительный вклад в развитие белорусской нации. Оригинальные материалы прислал член нашей редакции, поэт, писатель и неутомимый летописец г-н Сергей Панизьник. Он прислал как даты жизни… Read More ›

Интэрвью Натальи Гардзиенка с редактором журнала «Культура. Нацыя»  (резюме) (журнал «Культура. Нация», выпуск 25, апрель 2020, с.60-66, www.sakavik.net)

Наталия Гардзиенка, кандидат исторических наук, известный исследователь беларусской диаспоры, автор более 30 книг, посвященных этой теме. Она ответила на несколько вопросов, которые касались специфики исследования проблем диаспоры, роли послевоенной и постсовесткой диаспоры в развитии беларусской нации, а также о своих… Read More ›

Алесь Карлюкевич: Послесловие к книге «Францыск Скарына на языках народов мира». Предисловие Алеся Суши. 4-е изд., доп. Минск: Типография Я. Коласа, 2019. 152 с .: ил.  (резюме) (журнал «Культура. Нацыя», выпуск 25, апрель 2020, с.67-70, www.sakavik.net)

Автор информирует о публикации 4-го дополненного издания книги «Францыск Скарына на языках народов мира». В книге даётся перевод предисловия к книге Ф. Скарыны «Юдифь» на 70 языков мира. Это предисловие яркий образец любви Ф.Скарыны к своей родине и гордости за… Read More ›

Язеп Квач: Невыдуманные истории (представлены на оригинальном языке рассказчиков)    (резюме) (журнал «Культура. Нацыя», апрель 2020, выпуск 25, с.71-95, www.sakavik.net)

Представлены короткие реальные истории о жизни жителей села, о судьбе детей и семей, вывезеных на работы в Германию, представлены необычные жизненные истории людей во время и после Второй мировой войны. Записи сделаны автором в Шарковщинском районе Витебской области (продолжение, начало… Read More ›

Олег Рудаков:  О презентации фильма «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного моря» и книги А.Рудакова «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области» (резюме)

(журнал «Культура. Нацыя», апрель 2020, выпуск 25, с.124-127,  www.sakavik.net) Иркутский Белорусский клуб «Крывічы» организовал в марте 2020 две презентации: фильма «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного моря» (проект «100 имен Беларуси») и книги А.Рудакова «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области». Бенедикт… Read More ›

 Михась Кенька: перевод романа Ю.И.Крашевского “Сцены на сейме. Гародня. 1793” (на беларусский язык) (резюме)

(журнал «Культура. Нацыя», апрель 2020, выпуск 25, с.128-205, http://www.sakavik.net) Михась Кенька представляет перевод романа «Сцены на сейме» польского писателя Юзэфа Крашевского на беларусский язык. Вторая часть перевода будет представлена ​​в следующем 26-м номере журнала «Культура. Нация».

Ян Максімюк: Сьціплы чар правінцыі. 13 беларускіх кніг з Польшчы, пра якія варта ведаць

19 красавікa 2020 Пісьменьнікі Беларускага літаратурнага аб’яднаньня “Белавежа”, Беласток, 16 кастрычніка 1960 Падзяліцца 1 Глядзець камэнтары  Друкаваць Калісьці Сакрат Яновіч, найбольш вядомы беларускі пісьменьнік у пасьляваеннай Польшчы, агучыў тэзіс, што ёсьць насамрэч дзьве «беларускія літаратуры» — тая, што ў Беларусі,… Read More ›

Іна Студзінская: Якую амэрыканскую літаратуру можна пачытаць па-беларуску

Радыё “Сваюода”,  9 лютага 2020 года Падчас адкрыцьця Менскай міжнароднай кніжнай выставы — 2020 Глядзець камэнтары  Друкаваць Сёлета ўпершыню за 26 гадоў, што ладзіцца Менская міжнародная кніжная выстава, галоўным яе экспанэнтам сталі Злучаныя Штаты Амэрыкі. Чаму ў Беларусі ня так… Read More ›

Маленький Пиня и большая история

ЕКАТЕРИНА КАРСАНОВА, «НОВАЯ ГАЗЕТА» 8.02.2020 Кто вдохновил Никиту Хрущева на разоблачения культа личности Сталина в феврале 1956 года. Есть книги не очень большого масштаба, чьи герои вдруг словно начинают жить своей жизнью и оказывают влияние на общество, несоразмерное скромным литературным… Read More ›

10 фактаў пра пісьменьніка Леаніда Дайнеку, які захапляўся Напалеонам і стаў «алькагольным баронам»

28 студзень 2020, 10:15 Васіль Дэ Эм Леанід Дайнека, 2015 год Падзяліцца 6 3 Глядзець камэнтары  Друкаваць 28 студзеня споўнілася б 80 гадоў з дня нараджэньня клясыка беларускай літаратуры Леаніда Дайнекі. Ён быў другім пасьля Караткевіча пісьменьнікам, чые гістарычныя раманы… Read More ›

10 фактаў пра паэта Міколу Аўрамчыка, які хадзіў у паліто Машэрава і саромеўся «Сказа пра Лысую гару»

14 студзень 2020    Радыё Свабода Васіль Дэ Эм Мікола Аўрамчык, 2010 год Падзяліцца  Глядзець камэнтары  Друкаваць 14 студзеня споўнілася б 100 гадоў з дня нараджэньня Міколы Аўрамчыка (1920–2017). Ён ня зьведаў жахаў сталінскіх лягераў, але правёў амаль тры гады… Read More ›

Два пераклады Міхася Кенькі: верш “In Flanders Fields”, напісанага John McCrae, Ю. І. Крашэўскі: “Сцэны на сейме”. Гародня. 1893” (фрагмент з кнігі) (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.78-82), www.sakakavik.net

  Сп. Міхась Кенька прадстаўляе ў часопісе пераклад вядомага верша пра вайну “In Flanders Fields”, напісанага John McCrae, а таксама пераклад урыўка твора вядомага польскага аўтара Ю. І. Крашэўскага: “Сцэны на сейме”. Гародня. 1893”.  Шчыра вітаем на старонках часопіса “Культура…. Read More ›

Уладзімір Хахлун: Падтрымка чалавека ў жыцьці (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.83-85), www.sakakavik.net

Уладзімір Хахлун: Падтрымка чалавека ў жыцьці   – Хто я ёсьць? – Мы ўсе адно. Сям’я. Маючы 49 гадоў, усьведамляючы адказнасьць за будучыню, адчуваючы ў сабе прагу жыцьця – жыву аднасель у радавым месцы Кавалі на рацэ Мнюта, што між… Read More ›

Гена Мельнiчук: Палёт кола Сансары кругом патылiцы за хвіліну да абуджэння пчалы (пераклад з расійскай мовы Аляксанда Каралькевіча)(часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.86-89), www.sakakavik.net

PDF-file  Гена Мельнiчук Палёт кола Сансары кругом патылiцы за хвіліну да абуджэння пчалы пераклад з расійскай мовы Аляксанда Каралькевіча  

Гена Мельнiчук: Віза на жыццё або Транзіт на Кюрасао (пераклад з расійскай мовы Аляксанда Каралькевіча) (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.90-95), www.sakakavik.net

  PDF-file  Гена Мельнiчук Віза на жыццё або Транзіт на Кюрасао Гена Мельнiчук: Віза на жыццё або Транзіт на Кюрасао (пераклад з расійскай мовы Аляксанда Каралькевіча)

Гена Мельничук: Виза на жизнь или Транзит на Кюрасао (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.96-100), www.sakakavik.net

  Мои кумиры-маяки. А раньше был …. Истории спасения людей сильно меня впечатляют Вторая заповедь – “Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся… Read More ›

Сяргей Панізьнік: Зерне слоў. Да 92-годдзя з дня нараджэння Івана Бурсава (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.163-172), www.sakakavik.net

  Іван Цярэнцьевіч Бурсаў нарадзіўся 19 снежня 1927 года ў Клімавічах Магілёўскай вобласці. Працоўны шлях пачынаў на Чэлябінскім металургічным заводзе, на Мінскім трактарным… Свае першыя вершы чытаў сябрам літаб’яднання пры газеце «Знамя юности». Па сканчэнні Літінстытута ў Маскве некаторы час… Read More ›

Переводы Михаила Кеньки: стихотворение “In Flanders Fields” (by John McCrae); Ю.И.Крашевский: “Сцены на сейме”. Гродно. 1893 “(фрагмент из книги) (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, с.77-82, www.sakavik.net)

Михась Кенька, новый автор нашего журнала, представляет свой перевод на белорусский язык известной поэмы «На полях Фландрии», написанной Джоном Маккреем. Чтение этого стихотворения, переведенного на разные языки, произошло в Форт-Йорке в Торонто 9 ноября 2019 года. Михась Кенька предоставил также… Read More ›

Владимир Хахлун: Поддержка человека в жизни (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, стр. 83-85, www.sakavik.net)

В этом коротком эссе автор в свои 49 лет пытается ответить на вопрос «Кто я?». Он приходит к выводу, что смысл жизни включает в себя поддержку кого-либо, то есть предоставить человеку возможность быть им (ею), самим собой  ждя того, чтобы… Read More ›

Гена Мельничук: Полет Сансары вокруг затылка перед пробуждением пчелы (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, стр. 86-89, www.sakavik.net)

В этом фантастическом рассказе автор воображает, что он живет 20 лет спустя, в 2039 году. Каждый момент, когда он пытается пробудиться, он оказывается в различных пространственно-временных ситуациях, пытаясь ответить о смысле своей жизни и жизни человека в целом. На беларусском… Read More ›

Сергей Панизьник: К юбилею Г.М.Кирпа (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, стр. 150-162, www.sakavik.net)

Галина Николаевна Кирпа, поэтесса, прозаик, переводчик, литературный редактор, член Национального союза писателей Украины (1986). Она родилась 1 января 1950 года.  Много занималась переводами произведений белорусских авторов: В.Лукшы, С.Граховскага, М.Танка, В.Короткевича, К.Камейшы, М.Малявки, Н.Матяш, С.Понизьника, С.Тарасова… В честь юбиляра С.Понизник прислал… Read More ›

Сергей Панизник: Зерно слов. К 92-летию со дня рождения Ивана Бурсова (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019 г., выпуск 24, с.163-172,  www.sakavik.net)

Иван Терентьевич Бурсов родился 19 декабря 1927 года в Климовичах Могилевской области. В 2011 году Иван Бурсов представил антологию белорусской поэзии «Шаги». В 2016 году он опубликовал новую книгу под названием «Дыхание времени», где был размещен его перевод на русский… Read More ›

Олег Рудаков:  О беларусах-воинах и их семьях, сосланных в Иркутскую   (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019 г., выпуск 24, с.173-176, www.sakavik.net)

Иркутский Белорусский клуб «Крывічы» организовал презентацию книги «Монте-Касино. Черемхово», автора Василя Ракиты – черемховского беларуса. На этой встрече-презентации шёл разговор о беларусах, участниках известной Армии Андерса (польского генерала, происходившего из дворянского рода балтийских немцев), воевавших против фашистов, и сосланных сталинским… Read More ›

«Літаратура — гэта грунт нацыі». Размова са стваральнікам «Беларускага кнігазбору»

Радыё Свабода Ян Максімюк Кастусь Цьвірка, выдавец і пісьменьнік. Фота Алены Касьцюковіч Глядзець камэнтары  Друкаваць Нядаўна выйшаў з друку 100-ы том «Беларускага кнігазбору» — выдавецкай сэрыі клясычнай беларускай літаратуры, якую распрацаваў і ўжо амаль чвэрць стагодзьдзя ажыцьцяўляе пісьменьнік і выдавец Кастусь Цьвірка…. Read More ›

20 фактаў пра Адама Бабарэку, якому польскія жаўнеры выразалі на плячах пяціканцовыя зоркі

12 кастрычніка 2019 года,   “РС” Васіль Дэ Эм Адам Бабарэка, 1929 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музэй літаратуры і мастацтва) Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць ​10 кастрычніка 1938 году ў лягернай бальніцы ў Комі АССР памёр двойчы рэпрэсаваны камуністычным рэжымам крытык, філёзаф і пэдагог Адам… Read More ›

Арлоў, Бахарэвіч, Глобус і іншыя. Кнігі шорт-ліста прэміі Гедройця — 2018 цяпер можна паслухаць!

24 верасень 2019, 10:00 Кнігі намінантаў прэміі Гедройця — 2018 Глядзець камэнтары  Друкаваць 25 верасьня стане вядома імя пераможца літаратурнай прэміі Ежы Гедройця. Шэсьць кніг з кароткага сьпісу мінулагодняй прэміі можна паслухаць і спампаваць онлайн ужо сёньня. Гэта стала магчыма… Read More ›

Паэзія: Вершы Сяргея Панізьніка. Часопіс “Культура. Нацыя”, красавік 2019, №23, с. 57-69.

    ANAMNESIS VITAE (Пасля прачытання кнігі Алеся Адамовіча “Vixi” –“Пражыта”) Перакуліцца дзень, пойдзе стоць галавою — шарай рошчынай стане ў заснежжы грудоў… Адчуваю, што так можа быць і са мною, хоць я кінуцца ўслед свайму дню не гатоў. Бачыў… Read More ›