Літаратура

«Мне падабаецца напісанае з жарсьцю». Ян Максімюк пра 10 кніг мінулага 30-годзьдзя

26 жніўня 2021 года Глядзець камэнтары  Друкаваць Свабода папрасіла траіх чытачоў з розных пакаленьняў напісаць пра 10 кніжак беларускай літаратуры апошняга 30-годзьдзя, якія зрабілі на іх настолькі моцнае ўражаньне, што застаюцца ў памяці да сёньня. Свой выбар прадстаўляе Ян Максімюк. Калісьці, яшчэ ў мінулым стагодзьдзі,… Read More ›

«Слова „геній“ зусім не выглядае перабольшаньнем». Літаратары ў памяць пра паэта Алеся Разанава

26 жніўня 2021 года Сяргей Навумчык Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць Радыё Свабода папрасіла літаратараў ацаніць уплыў творчасьці і асобы паэта Алеся Разанава, які сёньня памёр на 74-м годзе жыцьця.ГЛЯДЗІЦЕ ТАКСАМА:На 74-м годзе памёр паэт Алесь Разанаў «Ня стала аднаго з… Read More ›

«Гэта чыстая літаратура і акт майго творчага супраціву». Размова з Альгердам Бахарэвічам

1 жніўня 2021 года Радыё Свабода Ян Максімюк  Друкаваць Нядаўна Альгерд Бахарэвіч апублікаваў у выдавецтве «Электронная кнігарня» дзьве электронныя кнігі, «Плошча Перамогі» і «Тэатр шчасьлівых дзяцей». Свабода пагаварыла зь пісьменьнікам, спрабуючы высьветліць некаторыя пытаньні, зьвязаныя з фарматам, жанрам і тэматыкай ягоных кніг. — Як ты ставісься да электронных… Read More ›

Новая кніга: Лявон Карповіч Біблейскія гісторыі Старога Запавету, ілюстраваныя паштовымі маркамі. Знаёмства са зьместам Бібліі і яго алюстраваньнем у мастацтве (2021; 342 стар., ISBN: 978-5-0053-2627-0). Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 186-187.

Лявон Карповіч Біблейскія гісторыі Старога Запавету, ілюстраваныя паштовымі маркамі. Знаёмства са зьместам Бібліі і яго алюстраваньнем у мастацтве (2021; 342 стар., ISBN: 978-5-0053-2627-0). На сайце Ridero з’явілася новая кніга Лявона Карповіча «Біблейскія гісторыі Старога Запавету, ілюстраваныя паштовымі маркамі». Раней у 2019 годзе была выдадзена… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Змест рукапісу кнігі Раісы Жук-Грышкевіч “Запісы пра Беларускае грамадства другой паловы 20-га стагодзьдзя ў Канадзе”. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 188-192.

Рукапіс азначанай кнігі Раісы Жук-Грышкевіч атрымаў з яе рук разам з суправаджальным пісьмом. Фактычна рукапіс уяўляе сабой збор матэрыялаў, якія маглі б стаць асновай для новай кнігі, якую, як напісана аўтарам на першай старонцы рукапісу, “трэба разглядаць, як другую частку… Read More ›

Міхась Кенька: Стихи Виты Штивельман в переводах на белорусский язык. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 193-205.

Вершы Віты Штывельман у перакладах на беларускую мову Вита Штивельман – Торонто, Канада Поэтесса, переводчик, эссеист, основатель и руководитель EtCetera – клуба физиков и лириков. Вита – автор двух книг, многочисленных публикаций и поэтических спектаклей, обладатель диплома им. Шолом Алейхема,… Read More ›

Пётра Мурзёнак:  Учора, калі я быў маладым (пераклад). Шарль Азнавур/Charles Aznavour – Hier Encore; Yesterday when I was young. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 206-208.

Пётра Мурзёнак:  Учора, калі я быў маладым (пераклад) Шарль Азнавур/Charles Aznavour – Hier Encore; Yesterday when I was young Здаецца вось я, малады і смак жыцьця салодкі бы цёплы дождж на целе; я жартаваў з жыцьцём тады бы у гульні… Read More ›

Сяргей Панізьнік: “Там Сонца па зямлі хадзіла” (фальклорныя запісы). Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 209-219.

Новыя матэрыялы Сяргея Панізьніка ў 27-м нумары уключаюць фальклорныя запісы “Там Сонца па зямлі хадзіла”, вершаваныя нататкі “Каліна-маліна, ягадка мая…”,  “Тугая дуга адвагі”, а таксама аўтабіяграфічныя запісы, ілюстраваныя здымкамі аўтара “Хто ахвочы, каб сустрэліся на Ўзвыссі? Вочы – ў вочы! … Read More ›

Сяргей Панізьнік: Хто ахвочы, каб сустрэліся на Ўзвыссі? Вочы – ў вочы!  Сэрца – ў сэрца!  Мыслі – ў мыслі!(аўтабіяграфічныя нататкі). Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 224-234.

Сяргей Панізьнік: Хто ахвочы, каб сустрэліся на Ўзвыссі?                                   Вочы – ў вочы!  Сэрца – ў сэрца!  Мыслі – ў мыслі!

Ігар Пракаровіч: Расказы. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 235-238.

“ПАЛІ ЦЯПЕР У ПЕЧЫ…” Каля Варапаева ў 60-я гады вялася меліярацыя. Працавала даволі многа рознай тэхнікі. Аб’ём работы быў вялікі: стаяла задача асушыць і ўладкаваць балота, што цягнуліся ад Свініцы аж да Навасёлак. Працаваў там і вядомы ва ўсёй акрузе… Read More ›

Piotra Murzionak: Contents of the manuscript of Raisa Zhuk-Grishkevich’s book “Records about the Belarusian society of the second half of the 20th century in Canada” (abstract) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 188-192, www.sakavik.net)

The content of the manuscript (280 pp., 55 documents), including titles of the articles,  volume, dates of their writing and the place of presentation or publication. Most of the materials in the manuscript are submitted under the auspices of the… Read More ›

Sergei Paniznik: (abstract) New materials of the famous Belarusian poet … (web-magazine “ Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 209-234, www.sakavik.net)

Sergei Paniznik: (abstract) New materials of the famous Belarusian poet include folklore recordings “There the Sun walked on the Earth”, poetic notes “Kalina-malina, my berry …”, and “Tight arc of courage”, as well as bibliographic records with photographs “Who wishes…. Read More ›

Объявление о новой книге: (резюме) Лявон Карпович “Библейские сюжеты Ветхого Завета … веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, Апрель 2021, 186-187, www.sakavik.net)

Объявление о новой книге: (резюме) Лявон Карпович “Библейские сюжеты Ветхого Завета, иллюстрированные почтовыми марками. Знакомство с содержанием Библии и ее иллюстрацией в искусстве» (2021; 342 страницы, ISBN:978-5-0053-2627-0).                                                                                                                    

Пётра Мурзёнак: Содержание рукописи книги Раисы Жук-Гришкевич «Записи о белорусском обществе второй половины ХХ века в Канаде» (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, Апрель 2021, 188-192, www.sakavik.net)

Представлено содержание рукописи (280 стр., 55 документов), включая названия статей, объем и даты их написания, место презентации или публикации. Большая часть материалов рукописи представлена ​​под эгидой Беларусско-канадского координационного комитета (БКК). Содержание материалов представлено в том порядке, в котором они представлены… Read More ›

Михась Кенька: Перевод стихов Виты Штивельман на белорусский язык: (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, Апрель 2021, 193-205, www.sakavik.net)

Вита Штивельман (Торонто, Канада) – поэт, переводчик, публицист, основатель и руководитель клуба физиков и лириков «EtCetera». Вита – автор двух книг, многочисленных публикаций и поэтических постановок.

Сергей Панизьник: (резюме) Новые материалы известного беларусского поэта (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, Апрель 2021, 209-234, www.sakavik.net)

Сергей Панизьник: (резюме) Новые материалы известного беларусского поэта включают фольклорные записи “Там Солнце по земле ходило”, стихотворные заметки “Калина-малина, ягодка моя…”,  и “Тугая дуга отваги”, а также библиографические записи с фотографиями “Кто желает …?”                                                                                                                                    

Пётра Мурзёнак: Верш “ПАТРАПІЦЬ”

ПАТРАПІЦЬ У чорную, злосную яму, засмоктвае дэман         Белую,              і сінявокую                  нашу айчыну. Плыве над краінай            нявызначанай шэрасьці аблачына; куды ж дуне вецер? і ад яго ці  залежыць – як пачуваць сябе будзе Неман? Хвалі ўзрастаюць, хвалююцца… Read More ›

Вечарына-канферэнцыя, прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. Інфармацыя і праграма (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, 21-23; www.sakavik.net)

28 лістапада 2020 года, у суботу, прайшла вечарына, прысвечаная 90-годдзю з Дня народзін знакамітага беларускага пісьменьніка Уладзіміра Караткевіча. Вечарына былы арганізавана сябрамі Беларускага Інстытута Навукі і Мастацтва ў Канадзе (БІНіМ, Канада) пры ўдзеле Згуртаваньня Беларусаў Канады. Па свайму багатаму зьместу,… Read More ›

Сяргей Панізьнік: Хамутоў не зналі коні продкаў (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, 24-37; www.sakavik.net)

Аўтар дзеліцца сваімі ўспамінамі аб сустрэчах з геніяльным беларускім пісьменнікам Уладзімірам Караткевічам, якому сёлета споўнілася б 90 гадоў. Эпізоды сустрэч з вядомым пісьменнікам адлюстраваны на фотаздымках, зробленых аўтарам. С.Панізнік прыклаў да артыкулу таксама чатыры вершы, прысвечаныя У.Караткевічу.

Міхась Кенька: Мой удзел у выданні збору твораў Уладзіміра Караткевіча (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, 38-44; www.sakavik.net)

Выдавецтва “Мастацкая літаратура” распачала ў 2010 годзе выпуск збора твораў У. Караткевіча ў 25 тамах. Аўтар артыкула распавядае яго досьвед у падрыхтоўцы да друку двух тамоў – 10-га, у якім змешчаны раман “Чорны замак Альшанскі”, і 18-га, у якім змешчаны… Read More ›

Патэрсан Франко Коста: Наш Караткевіч бразільскімі вачыма (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, 45-47; www.sakavik.net)

Аўтар – даследчык у галіне міжсеміятычнага пераклада, Федэральны Універсітэт Штата Баія (UFBA), Бразілія Калі Воля, мая жонка, мне прапанавала выступіць з прэзэнтацыяй пра “Нашага Караткевіча” на Вечарыне, прысвечанай 90-годдзю з Дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча, па ініцыятыве БІНіМ Канады, я падумаў:… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Чалавек, які спрычыніўся да будаўніцтва нацыі (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань, 2020, 48-52; www.sakavik.net)

(да 90-годдзя з дня нараджэньня Уладзіміра Караткевіча; прамова на online вечарыне, арганізаванай БІНІМ, Канада і ЗБК 28 лістапада 2020 года, Атава) Добры вечар паважаныя сябры! Для мяне вялікі гонар выступіць на вечарыне, прысвечанай юбілею нашага геніяльнага пісьменьніка – Уладзіміра Сямёнавіча… Read More ›

Кандыдат гістарычных навук Галіна Туміловіч – Рагачоўскі дзённік У. Караткевіча: ля вытокаў (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, 53-59; www.sakavik.net)

Як некалі Мікалай Карамзін “адкрыў для рускіх Расію” (Пушкін), так Караткевіч адкрыў для беларусаў іх гістарычнае мінулае, дзе жылі не толькі сяляне, але і шляхта са сваімі магнатамі і замкамі, палацамі, іх спрадвечнымі звычаямі і заняткамі, а таксама барацьбой. Так,… Read More ›

Юрась Шамецька: Паэтычны цыкл “Таўрыда” Уладзіміра Караткевіча і “Крымскія санеты” Адама Міцкевіча (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань, 2020; www.sakavik.net)

Даецца параўнальны аналіз творчага ўзаемадзеяння літаратурных твораў на прыкладзе паэтычных цыклаў “Таўрыда” Уладзіміра Караткевіча і “Крымскіх санетаў” Адама Міцкевіча. Артыкул падрыхтаваны да выступлення на юбілейнай вечарыне, прысвечанай 90-годдзю з Дня Нараджэння Уладзіміра Караткевіча, якая адбылася 28 лістапада 2020 года онлайн… Read More ›

Ігар Пракаповіч: ТЭРАЗ (ЦЕРАЗ) (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, № 26, сьнежань 2020, с.103-107, www.sakavik.net)

У паўночна-заходняй Беларусі сустракаецца шэраг назваў з асновай “тэраз” (цераз): у Мядзельскім раёне маёнтак Цераздвор каля Навасёлак, на Шаркаўшчыне на старой расійскай карце пазначаны “Тересполь” і “Тересполье”, на Астравеччыне – “Терездвор”.

Ю. І. Крашэўскі “Сеймавыя сцэны. Гародня. 1793.” Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі (працяг, 1-я частка апублікавана ў №25) (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань, 2020, 111-177.

Ю. І. Крашэўскі  “Сеймавыя сцэны. Гародня. 1793.” Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі (працяг, 1-я частка апублікавана ў №25) Прадмова Раман Юзафа Ігнацы Крашэўскага упершыню выйшаў  з друку  ў 1875 годзе пад псеўданімам Б.Баляславіт. Чытачы, якім адрасаваў свой твор Крашэўскі,… Read More ›

Ігар Пракаповіч: Два жартоўныя апавяданьні (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, с.178-180.

Два жартоўныя апавяданьні, прысвечаныя розным эпізодам з жыцьця беларускіх сялян, маюць адну агульную рысу – усе яны адлюстроўваюць немудрагелісты і просты народны гумар. ЖАРОБНАЯ КАБЫЛА Было гэта пры першых Саветах. Тады як раз пачалі сялян зганяць у калгасы. Казалі –… Read More ›

Abstract: Candidate of Historic Sciences, Galina Tumilovich – Ragachou Diary by U.Karatkievich: Beside Origins (web-magazine “Kultura. Natsyja”, N26, December 2020, p.53-59, www.sakavik.net)

Uladzimir Karatkievich left a great legacy for Belarusians. He opened up a new and completely different Belarus, looking into the country’s historic past. He enriched Belarusian literature with new genres and themes. Thus, it is not without reason that he… Read More ›

Abstract: Yuras Shametska – Poetic cycle “Tauryda” by Uladzimir Karatkevich and “Crimean Sonnets” by Adam Mitskevich (web-magazine “Kultura. Natsyja”, N26, December 2020, p.60-65, www.sakavik.net)

A comparative analysis of the creative interaction of literary works using the example of poetic cycles “Tauryda” by Uladzimir Karatkevich and “Crimean Sonnets” by Adam Mitskevich is given. The article was prepared for a presentation at the anniversary party dedicated… Read More ›

Abstract: Michas Kenka – Translation of “Scenes in the Diet. Harodnja. 1793.” by Yuseph Kraszewski (continued) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, December 2020, N26, p.111-177, www.sakavik.net)

Mikhas Kenka provides the translation of “Scenes in the Diet” written by Polish author Yuseph Kraszewski into Belarusian. Roman through Kraszewski tells about the last Sejm of the independent Polish state – the Commonwealth. This Diet took place in Hrodna… Read More ›

Резюме: Вечер-конференция, посвященная 90-летию Владимира Короткевича (веб-журнал «Культура. Нация», выпуск 26, декабрь 2020, с.21-65, www.sakavik.net)

В субботу, 28 ноября 2020 года, состоялся вечер, посвященный 90-летию известного беларусского писателя Владимира Короткевича. Вечер был организован сотрудниками Беларусского института науки и искусства в Канаде (BINIM, Канада) при участии Ассоциации белорусов Канады. По насыщенному содержанию вечер, который шёл онлайн… Read More ›

Резюме: Сергей Панизник – Хомутов не знали кони предков (веб-журнал «Культура. Нация», выпуск 26, декабрь 2020, с.24-37, www.sakavik.net)

Автор делится своими воспоминаниями о встречах с гениальным белорусским писателем Владимиром Короткевичем, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Эпизоды встреч с известным писателем отображены на фотографиях, сделанных автором. С.Панизник приложил к статье также четыре стихотворения, посвящённые В.Короткевичу.

Резюме: Михась Кенька – Мое участие в издании сборника произведений Владимира Короткевича (веб-журнал «Культура. Нация», выпуск 26, декабрь 2020, с.38-44, www.sakavik.net )

Издательство «Художественная литература» в 2010 году начало выпуск сборника произведений В. Короткевича в 25 томах. Автор статьи рассказывает о своем опыте подготовки к изданию двух томов – 10-го, в котором публикуется роман «Черный замок Ольшанский», и 18-го, в котором собрано… Read More ›

Резюме: Патерсон Франко Коста – Наш Короткевич бразильскими глазами (веб-журнал «Культура. Нация», вып.26, декабрь 2020, с.45-47, www.sakavik.net)

            Автор отметил, что благодаря произведениям Короткевича люди переходят на беларусский язык и, соответственно, на беларусское мировоззрение. Без первого нет второго. Единственное, что действительно отличает белорусов от других народов мира – это беларусский язык. Автор заключает, что «Наш Короткевич», для… Read More ›

Резюме: Пётра Мурзёнак – Человек, внёсший исключительный вклад в строительство нации (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.48-52, www.sakavik.net )

Автор остановился на той части творчества В.Короткевича, которая касается ценного вклада писателя в становление белорусской нации. В галерее белорусских героев второй половины ХХ века В.Короткевич стоит в одном ряду с такими выдающимися деятелями, как А.Адамович, В.Быков, Л.Гениюш, М. Ермалович, В.Мулявин,… Read More ›

Резюме: Кандидат исторических наук ГалинаТумилович – Рогачёвский дневник В. Караткевича: у истоков(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.53-59, www.sakavik.net )

Владимир Короткевич оставил большое наследие. Он открыл для нас новую, иную Беларусь. Он обогатил белорусскую литературу новыми жанрами и темами. Поэтому неслучайно его называли «классиком» еще при жизни. Однако наибольшее признание В. Короткевич получил уже после своего ухода. С течением… Read More ›

Резюме: Юрась Шамецька – Поэтический цикл «Таврида» Владимира Короткевича и «Крымские сонеты» Адама Мицкевича (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.60-65, www.sakavik.net )

Дан сравнительный анализ творческого взаимодействия литературных произведений на примере поэтических циклов «Таврида» Владимира Короткевича и «Крымские сонеты» Адама Мицкевича. Статья подготовлена ​​для выступления на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Владимира Короткевича, которое состоялось 28 ноября 2020 года онлайн.

Резюме: Михась Кенька – перевод повести Ю.И.Крашевского “Сцены на сейме. Гародня. 1793.” (на беларусский язык) (веб-журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2020 , выпуск 26, с.111-177, www.sakavik.net)

Михась Кенька представляет вторую часть перевода повести «Сцены на сейме» польского писателя Юзэфа Крашевского на беларусский язык. В романе рассказывается о последнем сейме независимого польского государства – Речи Посполитой. Этот сейм длился в Гродно с 17 июня по 23 сентября… Read More ›

Резюме: Игорь Прокорович – Два юмористических рассказа: «Беременная лошадь», «Адроник» (журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2020 , выпуск 26, с.178-180, www.sakavik.net)

Два юмористических рассказа из жизни белорусских крестьян объединяет одно – все они отражают незатейливый и простой народный юмор.

Стваральнік легендарнага «Беларускага кнігазбору» Кастусь Цвірка: Гэта маё поле бою ў барацьбе супраць русіфікацыі краіны

Паэт і стваральнік легендарнага «Беларускага кнігазбору», па якім можна вывучаць айчынную літаратуру, — яшчэ і сталы ўдзельнік пратэсных маршаў, прычым з 1990-х. 86-гадовы Кастусь Цвірка распавёў «Нашай Ніве», якія ўспаміны ў яго выклікаюць апошнія падзеі і што самае важнае для… Read More ›

Стихи для Беларуси Ивана Пасечника

   Белый Корабль Беларусь Минчанам на душе празднично, весело. У них есть Светлана Тихановская и Мария Колесникова.     И ладно, что старичкам от болезни недужно. Никакой помощи им не нужно. У Беларуси есть лидер —  бывший министр культуры Латушко. И точно… Read More ›

Новыя вершы з цыкла “РЭВАЛЮЦЫЯ НАДЗЕІ”. Пётра Мурзёнак

з цыкла “РЭВАЛЮЦЫЯ НАДЗЕІ”                                 Святлане, Марыі, Вераніцы прысвячаецца РАТУНАК                         Радзіма – там! А тут?!               Мы ўсе                                            ў краях заможных,             па волі і сваёй і не сваёй                           ды                               мабыць у найлепшай з перабраных. Асірацеў… Read More ›