Літаратура

Кніга «Побач» Насты Кудасавай і Святланы Дземідовіч атрымала літаратурную прэмію «Гліняны Вялес»

  «Гліняны Вялес» — штогадовая літаратурная прэмія, якая ўручаецца з 1993 года. Лаўрэат атрымлівае сімвалічную ўзнагароду — гліняны стод апекуна мастацтва. Узнагароду «Гліняны Вялес», заснаваную сябрамі Таварыства вольных літаратараў, атрымала графічная кніга «Побач» Насты Кудасавай (вершы) і Святланы Дземідовіч (ілюстрацыі), паведамляе Reform.by…. Read More ›

Міхась Кенька: Дубоўка – перакладчык (па матэрыялах з архіва) (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 21-25, www.sakavik.net)

Беларускі  паэт Уладзімір Мікалаевіч Дубоўка (1901 – 1976) плённа займаўся і мастацкім перакладам. Ён ведаў англійскую, польскую, украінскую і рускую  мовы, перакладаў пераважна з арыгіналаў. Аўтар артыкула пазнаёміўся ў архіве У. Дубоўкі, які захоўваецца ў адддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай… Read More ›

Татьяна Кенько: ВЕЛИКАЯ ЗАБЫТАЯ ВОЙНА, ЧТОБ УЗНАЛИ И ПОМНИЛИ. МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ – У НАС ПОЧТИ      НЕИЗВЕСТНОЙ   (продолжение темы, начало в “КН”, №30) (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 191-221, www.sakavik.net)

Вторая Отечественная война… Именно так в 1914 году назвали начавшуюся войну. Существовало и другое название – Великая Европейская война. Потом, в 1918 году ее станут называть мировой войной, а уже после 1941 года – Первой мировой войной.  Первая мировая война… Read More ›

Міхась Кенька: Пераклад трох апавяданняў Карэла Чапэка (webzine “Culture. Nation”, issue 31, April 2023, 333-349, www.sakavik.net)

Прапаную ўвазе чытачоў тры апавяданні Карэла Чапэка (1890-1938) – аднаго з самых вядомых чэшскіх  пісьменнікаў.  Творчасць Карэла Чапека ахоплівае практычна ўсе літаратурныя жанры. Ён пісаў фельетоны і нарысы, апавяданні і казкі, раманы,  перакладаў вершы еўрапейскіх аўтараў на чэшскую мову. Але… Read More ›

Tatyana Kenko: THE GREAT FORGOTTEN WAR TO KNOW AND REMEMBER. WORLD LITERATURE ABOUT THE FIRST WORLD WAR (continuation of the topic, beginning in “KN”, No. 30) (webzine “Culture. Nation”, issue 31, April 2023, 191-221, www.sakavik.net)    

                       Abstract. The Second Patriotic War… That is how the outbreak of war was called in 1914. There was another name – the Great European War. Then, in 1918, it will be called the World War, and after 1941 –… Read More ›

Михась Кенька: Дубовка – переводчик (по материалам архива)(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 21-25, www.sakavik.net )

Резюме. Беларусский поэт, прозаик и критик Владимир Николаевич Дубовка (1901 – 1976) также плодотворно занимался художественным переводом. Знал английский, польский, украинский и русский языки, переводил в основном с оригиналов. Автор статьи ознакомился с рукописями его переводов в архиве В.Н. Дубовки,… Read More ›

Татьяна Кенько: ВЕЛИКАЯ ЗАБЫТАЯ ВОЙНА, ЧТОБ УЗНАЛИ И ПОМНИЛИ. МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ – У НАС ПОЧТИ      НЕИЗВЕСТНОЙ   (продолжение темы, начало в “КН”, №30) (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 191-221, www.sakavik.net)            

Аннотация. Вторая Отечественная война… Именно так в 1914 году назвали начавшуюся войну. Существовало и другое название – Великая Европейская война. Потом, в 1918 году ее станут называть мировой войной, а уже после 1941 года – Первой мировой войной.  Первая мировая… Read More ›

Лявон Карпович: Стихотворение-пожелание (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 234, www.sakavik.net)                                             

Резюме. Предновогоднее стихотворение-пожелание Лявона Карповича, беларусского филателиста, активного участника недавно прошедшей международной конференции «Беларусская нация глазами диаспоры и соотечественников» (12 ноября 2022 года).

Михась Кенька: Перевод трех рассказов Карела Чапека (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 333-349, www.sakavik.net)

Резюме. Предлагаю читателям три рассказа Карела Чапека (1890-1938), одного из самых известных чешских писателей. Творчество Карела Чапека охватывает почти все литературные жанры. Он писал фельетоны и очерки, рассказы и сказки, романы, переводил на чешский язык стихи европейских авторов. Но больше… Read More ›

Трыццаты нумар часопіса “Культура. Нацыя”, лістапад 2022, www.sakavik.net

Паважаныя сябры! Выйшаў у сьвет 30-ты нумар часопіса “Культура. Нацыя”. Гэты выпуск – юбілейны, у сувязі з тым, што часопісу споўнілася 10 год. Ён быў заснаваны ў сьнежні 2012 года. У гэтым нумары вы знойдзеце шмат цікавых і разнастайных матэрыялаў… Read More ›

Віктар Корбут (Варшава, Польшча): “Фарміраванне мадэлі нацыянальнай гісторыі і нацыянальнага пантэона на старонкахгазеты «Наша Ніва» ў 1906–1907 гг.”  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, www.sakavik.net)                                                                                                                             

Віктар Корбут (Варшава, Польшча): “Фарміраванне мадэлі нацыянальнай гісторыі і нацыянальнага пантэона на старонкахгазеты «Наша Ніва» ў 1906–1907 гг.” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, http://www.sakavik.net) Анатацыя. На старонках другой беларускамоўнай газеты “Наша Нива” (“Nasza Niwa”) у 1906-1907 гг. з’явілася… Read More ›

Paterson Franco Costa(Salvador – Bahia, Brazil): Belarusian Studies in Brazil – Challenges and Perspectives (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, www.sakavik.net ). Патэрсан Франко Коста (Саўвадор – Баія, Бразілія): “Беларускія даследаванні ў Бразіліі: выклікі і перспектывы”

Paterson Franco Costa (Salvador – Bahia, Brazil): Belarusian Studies in Brazil – Challenges and Perspectives (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Гэтая праца мае на мэце абагульніць акадэмічны, мастацкі і літаратурны набытак, створаны аўтарам на… Read More ›

Татьяна Кенько: Неизвестная война: Что мы должны знать и помнить о событиях Первой мировой в Беларуси. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 188-213, www.sakavik.net )

Татьяна Кенько: Неизвестная война: Что мы должны знать и помнить о событиях Первой мировой в Беларуси (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 188-213, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Другая Айчынная вайна… Менавіта так у 1914 годзе называлася распачатая вайна. Існавала і… Read More ›

М. П. Кенька:  Асаблівасці мастацкага перакладу ў Беларусі.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214-220, www.sakavik.net )

М. П. Кенька, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта:  Асаблівасці мастацкага перакладу ў Беларусі (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214-220, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Становішча з перакладам  на беларускую мову унікальнае, магчыма, больш нідзе такога няма. У сувязі… Read More ›

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”. Працяг, т.ІІІ (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221-319, www.sakavik.net)

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад” (заканчэньне – Том ІІІ; пераклад Тома І і Тома ІІ чытайце ў №28 і №29 часопіса) (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221-319, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Прапаную чытачам часопіса “Культура. Нацыя” заканчэньне… Read More ›

Сянкевіч Генрык – “Казкі і легенды”. Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі. webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320-423, www.sakavik.net

Сянкевіч Генрык – “Казкі і легенды” Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі Пераклад зроблены з выдання Henryk Sienkiewicz: Baśnie i legendy w cyklu Dzieła wybrane. Wybór, wstęp i przypisy Tomasz Jodełka-Burzecki.Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991. Анатацыя да зборніка навел Генрыка Сянкевіча “Казкі і… Read More ›

ТАМ, ДЗЕ ДОЛЯ  І СПАТОЛЯ – pазвагі ў вершах Сяргея Жыценя (С. Панізьніка) (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 424-427, www.sakavik.net )

ТАМ, ДЗЕ ДОЛЯ  І СПАТОЛЯ Развагі ў вершах Сяргея Жыценя (С. Панізьніка) (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 424-427, http://www.sakavik.net ) Там, дзе Доля і Спатоля, –ёсць і тля…Там ад Бэндэвырывалася сваволя,дзе спустошана ім Воля –сірацела і зямля.…………………………..Нашу Будучыню рвалі,шкамуталі… Read More ›

Вечарына, прысвечаная “(Не) растралянай паэзіі”. (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, www.sakavik.net)      

Вечарына, прысвечаная “(Не) растралянай паэзіі” (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, http://www.sakavik.net)    29 кастрычніка 2022 года адбылася вечарына онлайн, прысвечаная “(Не) растралянай паэзіі”. Вечарына была ініцыявана актывістамі Беларускага Інстытута наукі і мастацтва  Канадзе і Згуртаваньня беларусаў Канады. Гэта… Read More ›

Юрась Шамецька: “Міхась Чарот – Гісторыя  легенд. 1896 -1937”.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, www.sakavik.net) 

Юрась Шамецька: “Міхась Чарот – Гісторыя  легенд. 1896 -1937” (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, http://www.sakavik.net )  Анатацыя. Міхась Чарот,  як і ўсе “(не)расстраляныя” у ноч 29 кастрычніка 1937 года паэты, – яскравы ўзор вяртання літаратурнай спадчыны з нябыту… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Тры вершы да вечарыны “(Не) растраляная паэзія”, 29 кастрычніка 2022 года. (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 436-438, www.sakavik.net)

Пётра Мурзёнак: Тры вершы да вечарыны “(Не) растраляная паэзія”, 29 кастрычніка 2022 года (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 436-438, http://www.sakavik.net) Анатацыя. У кароткай прамове на вечарыне “(Не) растралянай паэзіі, 29 кастрычніка 2022 года, прыводзяцца разважаньні аб лёсе загубленых паэтаў… Read More ›

Viktar Korbut (Warsaw, Poland): “The Formation of a Model of National History and National Pantheon on the Pages of Nasha Niva Newspaper from 1906-1907” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, www.sakavik.net)  

Viktar Korbut (Warsaw, Poland): “The Formation of a Model of National History and National Pantheon on the Pages of Nasha Niva Newspaper from 1906-1907” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, http://www.sakavik.net)   Abstract. On the pages of the second… Read More ›

Tatiana Kenko: “The Unknown War: What We Should Know and Remember of Events During World War I in Belarus” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 188-213, www.sakavik.net)

Tatiana Kenko: “The Unknown War: What We Should Know and Remember of Events During World War I in Belarus” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 188-213, http://www.sakavik.net ) Abstract: The Patriotic War… This was the name given to the… Read More ›

M. P. Kenka: “Particular Aspects of Artistic Translation in Belarus” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214-220, www.sakavik.net )

M. P. Kenka: “Particular Aspects of Artistic Translation in Belarus” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214–220, http://www.sakavik.net ) Abstract:  The issue of translating texts into Belarusian is unique, perhaps, unprecedented. Keeping in mind the situation of two languages… Read More ›

Michas Kenka: Translation of Henyrk Zhavuski’s Novel “November”, Vol.III.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221-319, www.sakavik.net)

Michas Kenka: Translation of Henyrk Zhavuski’s Novel “November”, Vol.III. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221–319, http://www.sakavik.net ) Abstract. I hereby present to the readers of Kultura. Natsyia the final chapters of translation of Polish writer Henryk Zhavuski’s (1791-1866)… Read More ›

Siankievich Henryk (Sienkiewicz Henryk) – “Fairy tales and Legends”. Original translation from Polish by Mikhas (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320-423, www.sakavik.net )

Siankievich Henryk (Sienkiewicz Henryk) – “Fairy tales and Legends”. Original translation from Polish by Mikhas Kenka (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320–423, http://www.sakavik.net ) Translation from published work of Henryk Sienkiewicz: Baśnie i legendy w cyklu Dzieła wybrane. Wybór, wstęp… Read More ›

Event dedicated to “(Un)shot poetry”               (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, www.sakavik.net)                                                                   

Event dedicated to “(Un)shot poetry”               (webzine Culture. Nation, issue 30, November 2022, р.430, http://www.sakavik.net)                                                                      Abstract. On October 29, 2022, an online party dedicated to “(Un)shot poetry” took place. The party was initiated by activists of the Belarusian Institute of… Read More ›

Yuras Shametska: “Mikhas Charot – History of Legends, 1896 – 1937” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, www.sakavik.net)                                          

Yuras Shametska: “Mikhas Charot – History of Legends, 1896 – 1937” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, http://www.sakavik.net)                                           Abstract: Like all poets, who “were supposedly not shot” on the night of October 29, 1937, Mikhas Charot appears as… Read More ›

Виктор Корбут (Варшава, Польша): «Формирование модели национальной истории и национального пантеона на страницах газеты «Наша Ніва» в 1906-1907 гг.».  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 52-67, www.sakavik.net)            

Виктор Корбут (Варшава, Польша): «Формирование модели национальной истории и национального пантеона на страницах газеты «Наша Ніва» в 1906-1907 гг.».  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 52-67, http://www.sakavik.net)                                Резюме. На страницах второй белорусскоязычной газеты «Наша Ніва» за 1906-1907 гг. Было… Read More ›

Кенька М. П.: Особенности художественного перевода в Беларуси   (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 214-220, www.sakavik.net )          

Кенька М. П.: Особенности художественного перевода в Беларуси              (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 214-220, http://www.sakavik.net ) Резюме. Ситуация с переводом на беларусский язык уникальна, пожалуй, больше чем где-либо. В связи с беларусско-русским двуязычием хорошее знание русского языка всем… Read More ›

Михась Кенька: Перевод романа Генрика Жавуски «Листопад», т. III (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 221-319, www.sakavik.net )

Михась Кенька: Перевод романа Генрика Жавуски «Листопад», т. III  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 221-319, http://www.sakavik.net) Резюме. Предлагаю читателям журнала «Культура. Нация» заключительные главы перевода романа «Листопад» польского писателя Генрика Жавуски (1791-1866) (Том III: Главы І-ХIV). Это историческое… Read More ›

Генрик Сенкевич: Сказки и легенды. Перевод на беларусский Михася Кеньки (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 320-423, www.sakavik.net )

Генрик Сенкевич: Сказки и легенды. Перевод на беларусский Михася Кеньки (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 320–423, http://www.sakavik.net ) Резюме. Генрик Сенкевич – всемирно известный польский писатель, лауреат Нобелевской премии. Его произведения давно переведены и читаются во всем мире…. Read More ›

Там – где судьба и умиротворение. Размышления в стихах от Сергея Жытеня (С. Панизьника)(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 424-427, www.sakavik.net )

Там – где судьба и умиротворение. Размышления в стихах от Сергея Жытеня (С. Панизника) (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 424-427, http://www.sakavik.net )

Вечер, посвященный «(Не)растрелянной поэзии» (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, с.430, www.sakavik.net )

  Вечер, посвященный «(Не)растрелянной поэзии»  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, с.430, http://www.sakavik.net ) Резюме. 29 октября 2022 года состоялась онлайн-вечер, посвященный «(Не)расстрелянной поэзии». Инициатором вечера выступили активисты Белорусского института науки и искусства в Канаде и Ассоциации белорусов Канады…. Read More ›

Юрась Шамецька: «Михась Чарот – История легенд, 1896 – 1937»  (веб-журнал Культура. Нация», вып. 30, ноябрь 2022, 431-435, www.sakavik.net )

Юрась Шамецька: «Михась Чарот – История легенд, 1896 – 1937»  (веб-журнал Культура. Нация», вып. 30, ноябрь 2022, 431-435, http://www.sakavik.net ) Аннотация: Михась Чарот, как и все поэты, расстрелянные в ночь на 29 октября 1937 года, — яркий пример возвращения литературного наследия… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Три стихотворения для вечера “(Не)расстрелянная поэзия”, 29 октября 2022 г. (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 436-438, www.sakavik.net )

Резюме. В коротком выступлении на вечере «(Не)расстреленная поэзия» 29 октября 2022 г. автор размышляет о судьбах замученных поэтов и представляет три своих стихотворения, посвященные Курапатам, неутомимому борцу З. Дашкевичу и народному гению Янке Купале.

S. Paniznik. Zytstsjapis, natatki, interview. “Kultura.Natsyja”. N29, krasavik 2022, 23-45.

К 80-летию Сергея Степановича Панизьника  – описание творчества, автобиографическия записи  и ответы на вопросы журнала “Культура. Нацыя” (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, Апрель 2022, 23-45, http://www.sakavik.net ) On the occasion of the 80th anniversary of Sergei Paniznik – a description… Read More ›

Міхась Кенька:   Згадваючы класікаў… Mikhas Kenka: Remembering the classics… “Kultura. Natsyja”, N29, krasavik 2022, 111-114.

Міхась Кенька:   Згадваючы класікаў… Сёлета спаўняецца 140 год з дня нараджэння выдатных класікаў нацыянальнай літаратуры – Янкі Купалы і Якуба Коласа.  Народжаныя ў 1882 годзе пісьменнікі і сёння з’яўляюцца выразнікамі нацыянальнай самасвядомасці, якія шырока раскрываюць асаблівасці духоўнага складу і матэрыяльнага… Read More ›

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”. M. Kenka: Peraklad ramana “Lictapad”. “Kultura. Natsyja”. N29, krasavik 2022, 252-411.

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад” (працяг – Том І: Главы ХІ-ХУІІ, і Том ІІ: Главы І-ІХ; пачатак чытайце ў нумары 28) Анатацыя. Прапаную чытачам часопіса “Культура. Нацыя” працяг пераклада  рамана польскага пісьменніка  Генрыка Жавускага (1791-1866) “Лістапад”. Гэта гістарычны… Read More ›