Нацыя Беларусы

Дзьмітры Гурневіч: «У беларускага іншадумства быў свой шлях». На Захадзе выйшла кніга пра нязгодных у Беларусі

04 сакавік 2020 Беларускія мастакі ў гасьцях у Ларысы Геніюш Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць Савецкую Беларусь часта называюць самай ляяльнай з усіх савецкіх рэспублік, з найменшым узроўнем нязгоды і пратэсту. А ўсё таму, што беларускія іншадумцы мелі зусім іншыя мэты,… Read More ›

СЯРГЕЙ АБЛАМЕЙКА: Маці Беларусі — шляхта

Сяргей Абламейка, «Радыё Свабода» Калі б не бальшавіцкі пераварот, Беларусь магла быць зусім іншаю. Цяжка пагадзіцца з тымі гісторыкамі, якія сьцьвярджаюць, што пераважная большасьць шляхты Беларусі ўжо ў XVIII стагодзьдзі цалкам успрыняла літоўскі этнагенэтычны міт пра сваё паходжаньне ад рымлян і… Read More ›

«Конкурс-М», «Шершень», «Восток-3D». ВПК Беларуси научился делать хорошее оружие

Более низкая цена позволяет продукции белорусского ВПК выиграть конкуренцию у российских аналогов.  Александр АЛЕСИН / 19.01.2020 / 07:45 / Техно Просмотров: 3670 Переоснащая армию, белорусское руководство все чаще отдает предпочтение отечественным образцам вооружения и военной техники. Причин несколько. Во-первых, нет лишних денег. Во-вторых, лучше не… Read More ›

ВІКТОРЫЯ ЧАПЛЕВА: Сапраўдны беларускi святы

6 студзеня 2020 года АДАМ СТАНКЕВІЧ Дзякуючы яму сёння мы маем набажэнствы па-беларуску. Ксёндз Адам Станкевіч — адна з ключавых фігур, вакол якой ішло беларускае Адраджэнне. Дзякуючы яму сёння мы маем набажэнствы па-беларуску. 6 студзеня 1892 году нарадзіўся Адам Станкевіч — беларускі… Read More ›

Вёска выглядае як чалавек, якому павыбівалі зубы». Дарожныя нататкі Кастуся Шыталя

УСЯГО ПАТРОХУ 16.11.2017 — Ад’едуся трохі, да вечара вярнуся, — кажу Яніне Іванаўне, маёй цётцы, у якой на кватэры я жыву. Выходжу на двор. Надвор’е паскуднае. Неба шэрае, пад нагамі гразь, валіць мокры снег. Усё змрочна… А так хочацца сесці… Read More ›

Пётра Мурзёнак: На поўдарозе да К. Каліноўскага (слова рэдактара, часопіс “Культура. Нацыя”, № 24, сьнежань 2019, с.5-9, 10-17, www.sakavik.net )

  Чытаючы ўзвышаныя артыкулы пра перапахаваньне астанкаў паўстанцаў 1863-1864 гг. у Вільні (22 лістапада 2019 года) і непасрэдна назіраючы за падзеяй, можна было заўважыць без акуляраў прысутнасць шматлікіх беларусаў і бел-чырвона-белых сцягаў падчас цырымоніі. Натуральна, што эмацыйна ўсе беларусы, якія… Read More ›

Ірына Хадарэнка: ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.18-21), www.sakakavik.net

PDF-file  Ірына Хадарэнка ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА Відавочна, што нацыянальнасць – гэта ў першую чаргу тое, што ў людской свядомасці, а не тое, што ў ДНК або пашпарце. Наогул, нацыянальная ідэя – гэта не гістарычны стрыжань фармавання этнасу, не набор яскравых эмацыйных… Read More ›

Юры Грыбоўскі: Алесь Махноўскі (1902 – 1967) (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.22-37), www.sakakavik.net

    Беларускі нацыянальны рух мае ўсе падставы, каб ганарыцца многімі сваімі сынамі і дочкамі. Сярод іх знаходзяцца постаці, якія з’яўляюцца добра вядомымі даследчыкам і ўсім тым, хто цікавіцца гісторыяй Беларускага Адраджэння. Ёсць аднак і тыя, хто заслугоўвае не меншай… Read More ›

Язэп Квач: Маміны словы (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.46-67), www.sakakavik.net

PDF-file Язэп Квач Маміны словы Мая праца “Маміны словы” названа так не толькі таму, што любоў і павагу да роднай мовы я пераняў з малаком маці. Яшчэ яна была ў мяне, як найаўтарытэтнейшы кансультант, бо я чуў месцамі толькі “звон”… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Пра незалежнасць Беларусі і яе каштоўнасць (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.68-77), www.sakakavik.net

Інтэрв’ю кампаніі “Будзьма”,  дадзенае 16 снежня 2019 года, апублікавана на вэб-сайце кампаніі ў скарочаным выглядзе. Пытанні ад Алеся Кіркевіча.   Чым для Вас ёсць незалежнасць Беларусі? Незалежнасць Беларусі гэта каштоўнасць, якая дазваляе адчуваць гонар за радзіму, ад таго, што яна… Read More ›

Лізавета Афанасьева, Аліса Януш, Ігар Пракаповіч: Унікальная гідратэхнічная сістэма «Мядзелка-Варанец» (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.137-149), www.sakakavik.net

PDF-file   Лізавета Афанасьева, Аліса Януш, Ігар Пракаповіч Унікальная гідратэхнічная сістэма Мядзелка-Варанец Гідратэхнічная сістэма Мядзелка-Варанец з’яўляецца ўнікальным прыродна-гаспадарчым комплексам. У раннім сярэднявеччы па рацэ Мядзелка праходзіў водны гандлёвы шлях, які злучаў Полацк, Вільню і Наваградак. Падчас чатырох комплексных экспедыцый вучнымі Пастаўскай… Read More ›

Олег Рудаков:  О беларусах-воинах и их семьях, сосланных в Иркутскую область в 1950-51гг. (часопіс “Культура. Нацыя”, №24, сьнежань 2019, с.173-176). www.sakavik.net

  Дорогие друзья! Иркутский Белорусский клуб «Крывічы» приглашает на очередное Заседание Литературно-исторического кружка (ЛИК) «Белорусские мыслители», в рамках которого пройдёт презентация книги «Монте-Касино. Черемхово», автора Василя Ракиты – черемховского беларуса. Встреча состоялась 26 апреля в 17-30 в Областной юношеской библиотеке… Read More ›

Jazep Kvach: True stories (presented in the original language of narrators)      (abstract, magazine “CULTURE. NATION”, December 2019, issue 24, p. 101-124, www.sakavik.net)

Short real stories about partisans, victims among Belarussians and Hebrews, and life of villagers before, during and after WWII collected by the author in Sharkaushyna region, Vitebsk province. This region is famous for its partisan fighting with occupants. The region… Read More ›

Afanasjeva L.M., Janush A.A. Prakapovich I.M.: Unique hydro-technic complex “Mjadzelka-Varanets” (abstract, magazine “CULTURE. NATION”, December 2019, issue 24, p. 137-149, www.sakavik.net)

In the early middle ages, a water trade route that connected Polatsk, Vilnja and Navagrudak passed via Mjadzelka river. During four expeditions in 2018-2019 the students of Pastavy gymnasium made a description of the unique complex, designed and equipped tourist… Read More ›

Aleg Rudakou: About Belarus warriors and their families, exiled to the Irkutsk region in 1950-1951 (abstract, magazine “CULTURE. NATION”, December 2019, issue 24, p.173-176, www.sakavik.net)

Irkutsk Belarusian Club «Kryvych” organized the presentation of the book “Monte Cassino. Cheremkhovo”, author Vasil Rakita. This book is about Belarusians, members of the famous Anders’ Army (a Polish general who came from a noble family of Baltic Germans), who… Read More ›

Ирина Хадаренко: Зваться людьми (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, стр.18-21, www.sakavik.net)

Автор описывает существующие трудности с определением национальной идеи. Она утверждает, что нация связана не только с гражданством, а национальная идея это не историческое ядро ​​формирования этнической группы, не набор ярких эмоциональных лозунгов и не направление развития общества. Это своего рода… Read More ›

Язеп Квач: Мамины слова (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, стр. 46-67, www.sakavik.net)

Автор представляет около 220 слов местных диалектов, собранных в Шарковщинском и Глубокском районах Витебской области Республики Беларусь. Даются не только слова и их толкование, но также и контекст, в котором они используются в повседневной речи. Эти маленькие диалоги, написанные намеренно… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Независимость Беларуси и ее ценность (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, стр. 68-77, www.sakavik.net)

Это интервью было дано Алесу Киркевичу, журналисту общественной кампании «Будзьма» 16 декабря 2019 года. Вопросы касались ценностей и угроз для независимости страны, ее гарантов, подходов и факторов воздействия, имеющих большое значение для сохранения суверенитета Республики Беларусь.

Язеп Квач: Невыдуманные истории (представлены на оригинальном языке рассказчиков) (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, стр. 101-124, www.sakavik.net)

Представлены короткие реальные истории о жизни жителей села, о партизанах, о жертвах среди белорусов и евреев до, во время и после Второй мировой войны, собранные автором в Шарковщинском районе Витебской области. Этот регион славится своими партизанскими боями с оккупантами. Во… Read More ›

Афанасьева Л.М., Януш А.А., Прокопович И.М.: Уникальная гидротехническая система «Мяделка-Воронец» (исследовательская работа) (резюме, журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, стр. 137-149, www.sakavik.net)

Гидротехническая система Мяделка-Воронец является уникальным природно-хозяйственным комплексом. В раннем средневековье по реке Мяделка проходил водный торговый путь, который соединял Полоцк, Вильнюс и Новогрудок. Во время четырех комплексных экспедиций учениками Поставской гимназии сделано описание уникальной гидротехнической системы, разработан и обустроен туристско-экскурсионный… Read More ›

У Вільні ўручаныя мэдалі Рады БНР дзеячам зь Беларусі

24 лістапад 2019 года, Радыё “Свабода” Івонка Сурвіла ўручае мэдалі Глядзець камэнтары  Друкаваць У Вільні былі ўручаныя мэдалі Рады БНР у гонар 100-годзьдзя Незалежнасьці БНР грамадзкім і палітычным дзеячам зь Беларусі, якія прыехалі на пахаваньне Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў…. Read More ›

Годны фінал 150-гадовай трагедыі. Як у Вільні разьвіталіся з Каліноўскім і яго паплечнікамі. ФОТА і ВІДЭА

22 лістапада 2019 года, Радыё “Свабода” Ігар Карней Photo: Андрэй Шаўлюга (RFE/RL) Глядзець камэнтары  Друкаваць Разьвітаньне з Кастусём Каліноўскім і яшчэ 19 паўстанцамі, арганізаванае ўладамі Літвы, атрымала найвышэйшыя адзнакі тысяч прысутных на ўрачыстасьці. Сьвіст і крыкі «ганьба» за ўвесь час… Read More ›

 Петр РУДКОВСКИЙ: Слабая национальная идентичность — стратегическая ошибка Лукашенко

naviny.by Слабая национальная идентичность — это благоприятная почва для российской пропаганды, усиления русского мира и роста антизападных настроений. То, что Александр Лукашенко на протяжении долгого времени игнорировал значение национальной культуры, было его стратегической ошибкой. Но это была также ошибка некоторых… Read More ›

Владимир Мацкевич: СВЕЖИЙ ВЕТЕР. О чем врут президент и оппозиция

naviny.by Владимир МАЦКЕВИЧ Белорусский философ и методолог, общественно-политический деятель, телеведущий. Основатель и руководитель Агентства гуманитарных технологий. Основатель программы создания современного университета в Беларуси «Летучий университет». Я далек о того, чтобы гордиться успехами и достижениями нашей кампании «Свежий ветер». Успехи есть, хоть… Read More ›

Сяргей Абламейка: Каліноўскі і палітычнае нараджэньне Беларусі

19 лістапада 2019 года, Радыё “Свабода” Глядзець камэнтары  Друкаваць Азначэньне «герой» — неадпаведнае постаці Кастуся Каліноўскага, яно недакладна вызначае ролю гэтага чалавека ў беларускай гісторыі. Герояў беларусы маюць шмат, а Каліноўскі ў нас адзін. І вось чаму. Сьцісла Беларуская нацыянальная… Read More ›

«Літаратура — гэта грунт нацыі». Размова са стваральнікам «Беларускага кнігазбору»

Радыё Свабода Ян Максімюк Кастусь Цьвірка, выдавец і пісьменьнік. Фота Алены Касьцюковіч Глядзець камэнтары  Друкаваць Нядаўна выйшаў з друку 100-ы том «Беларускага кнігазбору» — выдавецкай сэрыі клясычнай беларускай літаратуры, якую распрацаваў і ўжо амаль чвэрць стагодзьдзя ажыцьцяўляе пісьменьнік і выдавец Кастусь Цьвірка…. Read More ›

Кліч!

  Гэй, гэй, гэй! Крочы, весялей! Родная краіна! … Белая! … Старана! Крочы весялей.                                  Пётра Мурзёнак

Анкета на бабіна лета. Алена Макоўская: «Часам у роспачы думаецца, што Беларусь — краіна замкнутага цыклю»

23 кастрычнік 2019 года ВА Алена Макоўская  Друкаваць У восеньскім праекце Свабоды мы прадстаўляем анкеты цікавых і вядомых людзей. Наша сёньняшняя рэспандэнтка — Алена Макоўская. Хто гэта? Кіраўніца Згуртаваньня беларусаў сьвету «Бацькаўшчына» — арганізацыі, у якую прыйшла працаваць на пасаду… Read More ›

ІНТЭРВІЮ: «Беларусь можа стаць на ногі за год», — нашумелае інтэрвію з Пазьняком. Поўная тэкставая вэрсія

22 кастрычніка 2019 г. КМ Зянон Пазьняк Photo: svaboda.org (RFE/RL) Адкрывальніку Курапатаў і лідэру Беларускага Народнага Фронту Зянону Пазьняку сёлета споўнілася 75 гадоў, 23 зь іх — эміграцыя, жыцьцё паміж Нью-Ёркам і Варшавай. У 1991 годзе Зянон Пазьняк узначальваў парлямэнцкую апазыцыю БНФ у… Read More ›

У Лідзе паставілі помнік Гедзіміну. ФАТАФАКТ

Радыё “Свабода” 12 жнівень 2019, 16:29АБНОЎЛЕНА 12 жнівень 2019, 16:37 ТТ Помнік Гедзіміну ў Лідзе Падзяліцца 7 45 Глядзець камэнтары  Друкаваць ​У Лідзе паставілі помнік Гедзіміну. Адкрыюць яго 7 верасьня падчас Дня гораду. Гедзімін — вялікі князь літоўскі ў 1316–1341 гадах,… Read More ›

Светлана Алексиевич: Беларусь никогда не станет русской

20 ліпеня 2019 года СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ Время нельзя остановить. Вожди не вечны. Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич живет сейчас между Минском и Берлином. В интервью «МБХ медиа»Алексиевич, чьи книги вышли на 90 языках мира, рассказала о своей писательской «кухне», объяснила, почему Лукашенко такой же советский, как и Путин, и почему белорусский… Read More ›

История ВКЛ: Чем белорусы отличаются от русских

4 мая 2019 года Средневековое белорусское государство было передовым бастионом на границе с Московией. В последнее время россиян неприятно удивили заявления ряда авторов новейших публикаций (книг, статей, материалов в интернете) о том, что больше всего в прошлом Москва воевала не… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Куды завялі цябе – беларус? Часопіс “Культура. Нацыя”, красавік 2019, №23, с. 12-23.

      Пасля афганскай аванцюры, развалу КПСС і СССР, лёс падарыў Беларусі ў 1990 годзе яшчэ адзін шанс адбудаваць незалежную, самастойную і суверэнную краіну. Фармальна так выглядае. Аднак, па сутнасці, як і іншыя малыя і сярэднія пост-савецкія рэспублікі, Беларусь… Read More ›

Юры Грыбоўскі: Беларусы ў Варшаве падчас нямецкай акупацыі (1939-1945). Часопіс “Культура. Нацыя”, красавік 2019, №23, с. 36-46.

  Адным з асяродкаў беларускага нацыянальнага руху ў гады Другой сусьветнай вайны была Варшава. Галоўную масу беларусаў у польскай сталіцы складалі былыя польскія вайскоўцы, якія ў 1939 г. апынуліся ў нямецкім палоне. Тым часам, рухавіком нацыянальнага жыцьця былі беларускія дзеячы… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Святкаваньне 101-й гадавіны абвяшчэння БНР у Атаве. Здымкі Аляксандра Каралькевіча. Часопіс “Культура. Нацыя”, красавік 2019, №23, с. 80-86.

Інфармацыя аб падзеях з культурнага жыцьця беларускіх суполак  Святкаваньне 101-й гадавіны абвяшчэння БНР у Атаве.

Валер Карбалевіч: Палітычная нацыя Беларусі сасьпела для прызнаньня Дня Волі

Радыё “Свабода”   Дзень Волі ў Менску, 24 сакавіка Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць Незадаволеная частка грамадзтва разглядае Дзень Волі ня столькі як сымбаль беларускага нацыяналізму, колькі як знак альтэрнатывы. Сьцісла: Сёлета ўлады паспрабавалі выціснуць Дзень Волі ў маргінальны стан. Леташні… Read More ›

Да артыкула: Марзалюк “Той, хто называў праваслаўе «сабачай верай», ня можа быць нацыянальным героем”

  Каментарый да артыкула Сяргея Абламейкі, Радыё “Свабода”, 17 сакавіка 2019 года. Добры дзень праф. Марзалюк! Вельмі добра чуць, што складаецца новая гісторыя Беларусі, так падаецца, што пад вашым кіраўніцтвам. Калі гэта так, то ці не памыляецеся вы, калі …?… Read More ›

Натальля Гардзіенка: УПЛЫЎ ІМІГРАЦЫЙНАЙ ПАЛІТЫКІ КАНАДЫ НА ФАРМАВАНЬНЕ ХВАЛЯЎ БЕЛАРУСКАЙ ЭМІГРАЦЫІ

Натальля Гардзіенка Менск Артыкул апублікаваны ў выданні “ЗАПІСЫ”, 2018, с. 640-654. УПЛЫЎ ІМІГРАЦЫЙНАЙ ПАЛІТЫКІ КАНАДЫ НА ФАРМАВАНЬНЕ ХВАЛЯЎ БЕЛАРУСКАЙ ЭМІГРАЦЫІ Іміграцыйная палітыка ёсьць неад’емнай часткай гісторыі Канады ад часоў зьяўленьня першых пасяленцаў на берагах ракі Сьв. Лаўрэнція. Цягам стагодзьдзяў прырост… Read More ›

Дэпутаты Вярхоўнага Савета 12 і 13 склікання: Трэба адстойваць незалежнасць усім народам

ФОТА: RACYJA.COM У Беларусі ёсць дэмакратычныя сілы, якія не хочуць ніякай каланізацыі. У Менску правялі сход дэпутаты двух легітымных парламентаў — Вярхоўнага Савета 12 і 13 склікання. Паэт і публіцыст Сяргей Законнікаў, які быў госцем сходу, адзначыў важнасць гэтага мерапрыемства і прынятай на… Read More ›

20 фактаў пра Антона Луцкевіча, стваральніка БНР і прыхільніка Леніна

РС 29 студзеня 2019  года Васіль Дэ Эм Антон Луцкевіч Глядзець камэнтары  Друкаваць 29 студзеня спаўняецца 135 гадоў з дня нараджэньня аднаго з пачынальнікаў беларускага адраджэньня і беларускай дзяржаўнасьці Антона Луцкевіча. Антон Луцкевіч — беларускі палітычны і грамадзкі дзяяч, публіцыст, літаратурны… Read More ›