Нацыя

Алесь Сімакоў: “Беларуска-індзейская кампаратывістыка: асноўныя катэгорыі этнакультурнай “архаікі” (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 170-190, www.sakavik.net)

Гэты матэрыял працягвае новым наборам звестак серыю, пачатую тэкстам “Беларуска-індзейская кампаратывістыка: найважнейшыя неэтнаграфічныя рубрыкі” ў № 30 часопіса “Культура. Нацыя” (2022). Дадзенае паведамленне ўяўляе сабой каментаваны збор цытат асноўных груп параўнання рэалій Беларусі і Індзейскай Амерыкі ў дыяпазоне духоўнай і… Read More ›

Aliaksandr Simakou: Archpriest Nikolai Grinkevich: the «compatriot» environment in San Francisco, unpublished documents, new information about the late period of life (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 135-150, www.sakavik.net)

Abstract: A native of Gomel Voblasts, Nikolai Grinkevich, a priest with the unrevealed mystery of the end of his life, is considered here in the aspects of his compatriot ties (persons connected with the Mogilev and neighboring provinces), problems of… Read More ›

Aliaksandr Simakou: The note оn the School by Nikolai Grinkevich and the texts supplementing it  (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 151-169, www.sakavik.net)    

                             Аbstract. The Grinkevich Research and Translation Project “On the School” (active phase from 2014 to 2019) presents its text body for the first time. It reveals cleric Nikolai Grinkevich’s ambiguous role. The obvious reason for the “change in public… Read More ›

Ales Simakou: “Belarusian-Indian comparative studies: the main categories of ethnocultural ‘archaics’” (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 170-190, www.sakavik.net)

Abstract. This material continues with a new set of data the series that began with the text “Belarusian-Indian comparative studies: the most important non-ethnographic rubrics” in No. 30 of the magazine “Kultura. Natsyia” (Culture. Nation”) (2022). This communication is an… Read More ›

Алесь Симаков (Гомель, Беларусь): “Белaрусско-индейская компаративистика: основные категории этнокультурной “архаики”  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 170-190, www.sakavik.net)

Резюме. Настоящий материал продолжает новым набором сведений серию, начатую текстом “Белорусско-индейская компаративистика: важнейшие неэтнографические рубрики” в № 30 журнала “Культура. Нацыя” (2022). Данное сообщение представляет собой комментированное собрание цитат основных групп сравнения реалий Беларуси и Индейской Америке в диапазоне духовной… Read More ›

Пётра Мурзёнак (Атава, Канада): Дынаміка фактараў спрыяльнага ўплыву на нацыянальную свядомасць у пачатку ХХІ стагоддзя. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 90-103, www.sakavik.net )

Пётра Мурзёнак (Атава, Канада): Дынаміка фактараў спрыяльнага ўплыву на нацыянальную свядомасць у пачатку ХХІ стагоддзя  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 90-103, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Аналізуецца дынаміка фактараў, якія станоўча ўплываюць ці могуць уплываць на ўзровень нацыянальнай свядомасьці беларусаў… Read More ›

Алесь Сімакоў (Гомель, Беларусь): “Беларуска-індзейская кампаратывістыка: найважнейшыя неэтнаграфічныя рубрыкі». (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 106-124, www.sakavik.net)

Алесь Сімакоў (Гомель, Беларусь): “Беларуска-індзейская кампаратывістыка: найважнейшыя неэтнаграфічныя рубрыкі»  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 106-124, http://www.sakavik.net) Анатацыя. Найважнейшымі ў беларуска-індзейскай кампаратывістыцы (скарочана БІП, “параўнанне”) мы лічым агульныя ацэнкі са збліжэннем становішча ў галіне захавання традыцыйнай і развіцця сучаснай… Read More ›

Алесь Магілёўскі (Юрась Мурог) (Кіеў, Украіна): “Аб праекце “Прашчуры” – Украіна – Вялікая Скіфія – гарант ідэнтычнасці беларусаў”. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 165-166, www.sakavik.net)

Алесь Магілёўскі (Юрась Мурог) (Кіеў, Украіна): “Аб праекце “Прашчуры” – Украіна – Вялікая Скіфія – гарант ідэнтычнасці беларусаў” Yuras Muroh (Kyiv, Ukraine): “About the Project ‘Forefathers’: Ukraine – Great Scythia – Guarantor of Belarusian Identity” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30,… Read More ›

Piotra Murzionak: Civilizational reasons for Russia-Ukraine war and position of Belarus. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 175-181, www.sakavik.net)Piotra Murzionak: Civilizational reasons for Russia-Ukraine war and position of Belarus.

Piotra Murzionak: Civilizational reasons for Russia-Ukraine war and position of Belarus.           Пётра Мурзёнак: Цывілізацыйныя прычыны расейска-ўкраінскай вайны і пазіцыя Беларусі. Беларускі Інстытут Мастацтва і Навук, Канада (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 175-181, http://www.sakavik.net) Анатацыя. У гэтым артыкуле прыводзяцца… Read More ›

Валеры Грыцук: Даклады на сесіях “Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе”. Адукацыйны цэнтр Беларусі «Правы чалавека» – Human Rights Education Centre of Belarus (HREC) (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, р.182, www.sakavik.net)

Валеры Грыцук: Даклады на сесіях “Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе”. Адукацыйны цэнтр Беларусі «Правы чалавека» – Human Rights Education Centre of Belarus (HREC) Анатацыя. Прапануюцца дакументы і выступы на Канферэнцыях АБСЕ—HDIM OSCE у 2002-2017 гг., якія ёсьць у… Read More ›

Архіяпіскап Сьвятаслаў Логін: Адкуль расьце расейскі фашызм. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 183-187, www.sakavik.net )

Архіяпіскап Сьвятаслаў Логін: Адкуль расьце расейскі фашызм (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 183-187, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Аўтар аналізуе гістарычныя, філасофскія, рэлігійныя і імперскія асновы станаўленьня сучаснага расейскага фашызму.

Пётра Мурзёнак: Дзень Чорнай стужкі – 2022 у Атаве.(webzine“Kultura. Natsyja”, issue30, November 2022, 428-429, www.sakavik.net )

Пётра Мурзёнак: Дзень Чорнай стужкі – 2022 у Атаве August 23, 2022, In front of Russian Embassy in Ottawa (webzine“Kultura. Natsyja”, issue30, November 2022, 428-429, http://www.sakavik.net ) 23 жніўня 2022 года прадстаўнікі дыяспар у Аттаве па традыцыі сабраліся разам, каб… Read More ›

Volha Yermalayeva Franco (Salvador – Bahia, Brazil): “Belarusian Diaspora in Brazil: Transformation 2020” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 77-89, www.sakavik.net)

Volha Yermalayeva Franco (Salvador – Bahia, Brazil): “Belarusian Diaspora in Brazil: Transformation 2020” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 77-89, http://www.sakavik.net ) Abstract. Brazil is a country to which Belarusians have fled from wars since at least the beginning… Read More ›

Ales Simakou (Gomel, Belarus): Belarusian-Indian comparative studies: the most important non-ethnographic rubrics  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 106-124, www.sakavik.net)

Ales Simakou (Gomel, Belarus): Belarusian-Indian comparative studies: the most important non-ethnographic rubrics  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 106-124, http://www.sakavik.net) Abstract. We consider general assessments with convergence of the situation in the field of preservation of traditional and modern… Read More ›

Archbishop Svyatoslav Login: Where does Russian fascism grow from?(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 183-187, www.sakavik.net)      

Archbishop Svyatoslav Login: Where does Russian fascism grow from?(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 183-187, http://www.sakavik.net )                                      Abstract. The author analyzes the historical, philosophical, religious and imperial foundations of the formation of modern Russian fascism.

Пётра Мурзёнак: ЧТО ДЕЛАТЬ? (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 6-13, www.sakavik.net)

Пётра Мурзёнак: ЧТО ДЕЛАТЬ? (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 6-13, http://www.sakavik.net) Резюме: Написание данной статьи было связано с проведением конференции «Новая Беларусь», организованной командой Светланы Тихановской в ​​Вильнюсе 8-9 августа 2022 года. Название статьи было выбрано в честь… Read More ›

Вадим Шышко (Поставы-Лодзь): “Истоки возникновения национального самосознания как человеческого феномена и анализ факторов, которые так или иначе могут повлиять на белорусское национальное самосознание» (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 18-24, www.sakavik.net)

Вадим Шышко (Поставы-Лодзь): “Истоки возникновения национального самосознания как человеческого феномена и анализ факторов, которые так или иначе могут повлиять на белорусское национальное самосознание» (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 18-24, http://www.sakavik.net ) Резюме. В докладе рассматриваются общие вопросы возникновения… Read More ›

Лявон Карпович (Луна Воля, Беларусь): «Национальное самосознание в свете нравственности, милосердия и любви» (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 25-51, www.sakavik.net )

Лявон Карпович (Луна Воля, Беларусь): «Национальное самосознание в свете нравственности, милосердия и любви» (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 25–51, http://www.sakavik.net ) Резюме: В статье автор высказывает мнение о том, что национальное сознание должно основываться на фундаменте нравственности, милосердия… Read More ›

Пётра Мурзёнак (Оттава, Канада): «Динамика факторов оказывающих положительное влияние на национальное сознание в начале ХХI века» (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 90-103, www.sakavik.net )

Пётра Мурзёнак (Оттава, Канада): «Динамика факторов оказывающих положительное влияние на национальное сознание в начале ХХI века» (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 90-103, http://www.sakavik.net ) Резюме. Анализируется динамика факторов, которые положительно влияют или могут повлиять на уровень национального самосознания… Read More ›

Ўладыка Сьвятаслаў Логін (Таронта, Канада): “Роля Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ва ўмацаваньні нацыянальнай свядомасці”. Конференция “Беларусская нация глазами диаспоры и соотечественников”, 12 ноября 2022 года

Ўладыка Сьвятаслаў Логін (Таронта, Канада): “Роля Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ва ўмацаваньні нацыянальнай свядомасці”. Конференция “Беларусская нация глазами диаспоры и соотечественников”, 12 ноября 2022 года Прамову можна праслухаць у Youtube https://youtube.com/@binimcanada

Алесь Симаков (Гомель, Беларусь): беларусско-индейская компаративистика: важнейшие неэтнографические рубрики (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 106-124, www.sakavik.net )

Алесь Симаков (Гомель, Беларусь): беларусско-индейская компаративистика: важнейшие неэтнографические рубрики (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 106-124, http://www.sakavik.net ) Резюме. Наиболее важными в белорусско-индийских компаративистике (сокращенно БИП, «сравнение») мы считаем общие оценки при сближении ситуации в сфере сохранения традиционной и… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Цивилизационные причины российско-украинской войны и позиция Беларуси. Белорусский институт науки и искусств, Канада (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 175-181, www.sakavik.net )

Пётра Мурзёнак: Цивилизационные причины российско-украинской войны и позиция Беларуси. Белорусский институт науки и искусств, Канада(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 175-181, http://www.sakavik.net ) Резюме. В статье приводятся комментарии к книге «Беларусь: перспективы средней державы», изданной в марте 2022 года,… Read More ›

Novyja knihi. Новыя кнігі. BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak (2022); Lukasz Dzekuts-Malej: pastor, yakі pratsjagnuu spravu Skaryny (Bel.. 2021). “Kultura. Natsyja”. N29, krasavik 2022, 524-528.

Выйшла ў свет новая кніга Пётры Мурзёнка, рэдактара часопіса “Культура. Нацыя” і старшыні БІНІМ, Канада: BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, ISBN 9781793654915, 346 pp.   Кніга выдадзена выдавецтвам на англійскай мове…. Read More ›

Justification of genocide: Russia has openly declared its desire to exterminate Ukrainians as a nation; або Еўразійская Расія выявіла свой нацысцкі твар

UCMC press center 04.04.2022, 15:31 Yesterday, April 3, the state-owned Russian news agency RIA News published an article, which calls for the genocide of Ukrainians.  Timofey Sergeytsev, the author of the article “What should Russia do with Ukraine”, justifies the… Read More ›

Беларусы ў Н’ю-Ёрку разам з Украінай!!!

PDF-file разам са здымкамі У нядзелю, 27-га лютага, пры падтрымцы Беларускай асветніцкай Лігі Амерыкі, у цэнтры Нью-Йорка прайшлі маштабныя акцыі пратэсту супраць расійскай агрэсіі. Прадстаўнікі самых розных нацыянальнасцяў сабраліся ў Манхэтэне ля Расійскага Консульства, каб выказаць сваё абурэнне развязваннем вайны… Read More ›

Ва ўсёй Беларусі праходзяць акцыі супраць расейскіх акупантаў і ў падтрымку Украіны

Фатафакт. Украіна ўжо другі дзень адбівае атакі расейскага агрэсара. Беларускія партызаны правялі шэраг акцый у падтрымку Украіны. Фота апублікаваў тэлеграм-канал “Баста!”.

Пётра Мурзёнак: Принадлежит ли Беларусь к западной цивилизации?

(веб-журнал «Культура. Нацыя», вып. 28, ноябрь 2021, 92-104, http://www.sakavik.net) Ранее автор постулировал, что восточные славяне, начиная с 9–12 веков, сформировали две отдельные цивилизации – беларусско-украинскую или западно-русинскую и евразийскую или русскую. Факты свидетельствуют о том, что разграничение восточных славян с… Read More ›

О «расизме русских» и сносе памятников завоевателям

Интервью бурятской журналистки Евгении Балтатаровой, в отношении которой МВД проводит проверку о разжигании розни08:01, 3 сентября 2021Илья Азар, спецкор «Новой газеты» 2079 Евгения Балтатарова. Фото из личного архива Бурятская полиция проводит доследственную проверку по 282-й статье УК (возбуждение ненависти либо… Read More ›

Адказ Прэзідэнта Кучмы на пытаньне: – Як би ви сформулювали національну ідею України?

Інтэрв’ю Прэзідэнта Леаніда Кучмы “Украінскай праўдзе” з нагоды 30-годдзя Украіны – Як би ви сформулювали національну ідею України? – На мою думку, національну ідею не треба формулювати ніяк. Національна ідея – це не те, що формулюється. Це те, що відчувається нацією… Read More ›

Патэрсан Франко Коста: Ці можна назваць слабой беларускую ідэнтычнасць? Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 58-78.

Патэрсан Франко Коста – даследчык у галіне міжсеміятычнага пераклада, Федэральны Універсітэт штата Баія (UFBA), Бразілія. Анатацыя. Галоўнае задача гэтага міждысцыплінарнага даследавання – прааналізаваць аспекты, якія стаяць за меркаваннем немалой колькасці аўтараў пра тое, што беларуская нацыянальная ідэнтычнасць слабая альбо нават… Read More ›

Paterson Franco Costa: Can we actually say that the Belarusian national identity is a weak one? (abstract) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, p.58-78, www.sakavik.net)

Paterson Franco Costa – Inter-semiotic Translation researcher, Federal University of Bahia (UFBA), Brazil. This interdisciplinary study aims to analyze aspects behind the view shared by a considerable number of authors that Belarusian national identity is weak or even non-existent. The… Read More ›

Патерсон Франко Коста: Можно ли назвать беларусскую идентичность слабой? (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып.27, April 2021, 58-78, www.sakavik.net)

Патерсон Франко Коста – исследователь интерсемиотического перевода, Федеральный Университет штата Баия (UFBA), Бразилия. Основная задача этого междисциплинарного исследования – проанализировать аспекты, лежащие в основе мнения многих авторов о том, что беларусская национальная идентичность слаба или даже отсутствует. Обсуждаются основные аспекты:… Read More ›

Марина Кражова: Статус белорусского языка в Атласе языков мира, находящихся под угрозой исчезновения ЮНЕСКО (резюме) (вэб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 79-108, www.sakavik.net)

В статье анализируется современное состояние белорусского языка и описывается необходимость правильного образа языка в глобальном масштабе. Исследование охватывает правовые аспекты и уникальные особенности белорусского языка, сформировавшиеся в советское время, и включает рекомендации по совершенствованию языковой политики и предотвращению возникающих опасностей…. Read More ›

Пётра Мурзёнак: Звесткі аб дзейнасці Беларускага інстытута навукі і мастацтваў Канада (БІНІМ, Канада) за перыяд з лістапада 2017 года па кастрычнік 2020 года (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, № 26, сьнежань 2020, с.181-202, www.sakavik.net )

(з даклада на агульным сходзе інстытута, які  праходзіў у віртуальным фармаце 18 кастрычніка 2020 года )                                                                     Piotra Murzionak Zvestki ab dzejnastsi BINIM, Canada, 2017-2020, Kultura. Natsyja, N26, 2020, 181-202 БІНІМ, Канада налічвае 22 сяброў.  20 студзеня 2019 года,  БІНІМ, Канада… Read More ›

Резюме: Виталь Зайка – Контроль над общественным дискурсом в Беларуси и США: парадоксы и сходства(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.66-75, www.sakavik.net )

В данной статье делается попытка разобраться в сегодняшних процессах, происходящих в Беларуси и США в области контроля над социальным дискурсом. Автор анализирует идеологии, стоящие за властями, контролирующими социальный дискурс в обеих странах. Он приходит к выводу, что обе идеологии имеют… Read More ›

«Добры народ у руках такой поскудзі». 10 актуальных цытат Уладзімера Караткевіча

26 лістапад 2020 года РС Васіль Дэ Эм Глядзець камэнтары  Друкаваць Сёньня спаўняецца 90 гадоў аднаму з самых папулярных беларускіх пісьменьнікаў ХХ стагодзьдзя Ўладзімеру Караткевічу (1930–1984). Мы публікуем 10 цытат зь ягоных твораў, як быццам напісаных пра нашу рэальнасьць. Творы,… Read More ›

Пётра Мурзёнак: На поўдарозе да К. Каліноўскага (слова рэдактара, часопіс “Культура. Нацыя”, № 24, сьнежань 2019, с.5-9, 10-17, www.sakavik.net )

  Чытаючы ўзвышаныя артыкулы пра перапахаваньне астанкаў паўстанцаў 1863-1864 гг. у Вільні (22 лістапада 2019 года) і непасрэдна назіраючы за падзеяй, можна было заўважыць без акуляраў прысутнасць шматлікіх беларусаў і бел-чырвона-белых сцягаў падчас цырымоніі. Натуральна, што эмацыйна ўсе беларусы, якія… Read More ›

Ірына Хадарэнка: ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.18-21), www.sakakavik.net

PDF-file  Ірына Хадарэнка ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА Відавочна, што нацыянальнасць – гэта ў першую чаргу тое, што ў людской свядомасці, а не тое, што ў ДНК або пашпарце. Наогул, нацыянальная ідэя – гэта не гістарычны стрыжань фармавання этнасу, не набор яскравых эмацыйных… Read More ›

Социопсихолог Олег Покальчук: Майдан украинцев не изменил

ЕВГЕНИЙ РУДЕНКO, ДМИTРИЙ ЛАРИН Зустріч журналістам УП відомий соціальний психолог, письменник і публіцист Олег Покальчук призначив у пабі біля Золотих воріт.  На толстовці Покальчука – емблема з шаховим конем і написом “Persuade, Change, Influence” ( “Переконуй, Змінюй, Впливай”) – гаслом підрозділів психологічних операцій в структурі Пентагону…. Read More ›

Ігар Карней: Стала вядома, як маюць перапахаваць паўстанцаў Каліноўскага

8 кастрычніка 2019 годаб   Радыё Свабода   Віленскія могілкі Росы, ілюстрацыйнае фота Глядзець камэнтары  Друкаваць 8 кастрычніка ў Вільні адбылося паседжаньне дзяржаўнай камісіі ў справе перапахаваньня паўстанцаў 1863 году, чые парэшткі на пачатку 2017-га былі знойдзеныя на Гедзімінавай (Замкавай) гары…. Read More ›

Лідэр «Правага сэктару» патлумачыў, чаму і як гатовы дапамагчы Лукашэнку

19 студзеня 2019 года   Радыё “Свабода” Дзьмітры Гурневіч Андрэй Тарасенка Глядзець камэнтары  Друкаваць Украінская вайскова-палітычная і нацыяналістычная арганізацыя «Правы сэктар» заявіла, што гатовая падтрымаць Аляксандра Лукашэнку ў канфлікце з Расеяй. Пра гэта гаворыцца ў заяве, якую распаўсюдзіла арганізацыя. У «Правым сэктары»… Read More ›

Сергій Дацюк: СУТІНКИ РУСІ

Сергій ДацюкФілософ 11 січня 2019, 08:51 Розуміння того, що відбувається, можливе лише тоді, коли розумієш його масштаб. Невірно масштабоване не може бути зрозумілим. Щоб зрозуміти автокефалію Православної Церкви України, потрібно розбиратися зовсім не з автокефалією, не з церквою, не з… Read More ›

Павел Церашковіч пра мову і нацыю: Беларусь — не Ірландыя. Наша мадэль — фінская

На просьбу Радыё Свабода спрэчку паміж прафэсарам Аляксандрам Краўцэвічам і журналістам Беларускай службы Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам пра будучыню беларускай мовы і нацыі камэнтуе заснавальнік і шматгадовы загадчык катэдры этналёгіі, музэялёгіі і гісторыі мастацтва гістарычнага факультэту БДУ (2001-2008), былы прафэсар і старшыня… Read More ›

PDF-file 22-га нумара часопіса “Культура. Нацыя”. Лістапад 2018. 122 старонкі.

Выйшаў у свет 22-гі нумар часопіса “Культура. Нацыя”. Прыемнага чытаньня.  Пётра Мурзёнак, галоўны рэдактар часопіса 18 лістапада 2018 года, Атава PDF-file 22-га умара часопіса Культура. Нацыя. Лістапад 2018. 122 стар.