Кантакты/Contacts

logo for chasopis           Дарагія сябры!

 

Часопіс “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ” – незалежнае перыядычнае выданьне (ISSN 2291-4757).

Стваральнік і выдавец: Пётра Мурзёнак

Месца выданьня: Аттава, Антарыё, Канада

Dear friends!

The magazine “CULTURE. NATION” is independent periodicals (ISSN 2291-4757).

Founder and Publisher: Piotra Murzionak

Place of publication: Ottawa, Ontario, Canada

Свае заўвагі і каментарыі дасылайце на адпаведныя старонкі часопіса.

Your comments send at the corresponding pages of the magazine.

Наш вэб-адрас: www.sakavik.net

Our web-address is  www.sakavik.net

Ніжэй Вы знойдзеце рэкамендацыі для аўтараў на беларускай і англійскай мовах.

Below you will find the recommendations for authors in Belarusian and English.

Рэкамендацыі для аўтараў

 1. Часопіс прымае да друку тэксты ў электронным варыянце, напісаныя ў тыпавым рэдактары (MS Word for Windows).

 2. Аб’ём артыкулаў можа быць да 15-20 старонак (30 – 40 тыс. знакаў), аб’ём каментараў – да 5-6 старонак (10 – 12 тыс. знакаў).

 3. Тэксты павінны быць з рэзюмэ, аб’ёмам не больш за 300 слоў.

 4. Дапускаецца нятэкставая інфармацыя: фота, дыяграмы.

 5. Часопіс просіць аўтараў ужываць па магчымасьці мяккі знак у адпаведнасьці з правіламі.

 6. Разам з тэкстам перасылаецца кароткая інфармацыя для кантакта з аўтарам.

 7. Аўтар адказны за зьмест і рэдагаваньне тэкста.

 8. Свае матэрыялы дасылайце на chasopis.sakavik@hotmail.com

Узор афармленьня тэксту і спасылак

Прозьвішча аўтара: Загаловак (выдзелены(шрыфт 14)

Ключавыя словы: (шрыфт 12, курсівам)

Разделы тэкста (шрыфт 12, выдзелены)

Параграфы тэкста (пажадана 3-5 сказаў) (шрыфт 12, без адступленьня ад краю)

Левы і правы край выраўнены

Пасля кожнага знака пунктуацыі пакідаецца прабел

Спасылкі ў тэксьце – даюцца прозвішча і год, напрыклад: … (В. Марціновіч, 2012)                                                

                                  ці: паводле тэорыі Андэрсана (B. Anderson, 1986)

Наступны параграф аддзяляецца пропускам аднаго радка

Асноўныя спасылкі (даюцца ў канцы раздзела ці ўсяго тэкста; шрыфт 11, выдзелены)

(Спасылкі па алфафіту, з нумарацыяй)

 1. Аўтар (шрыфт 11)
 2. Сакалова М. Пра разуменне паняццяў “нацыя” і “этнас” у сучаснай айчыннай гістарыяграфіі. Гістарычны Альманах. 2002, Том 6.
 3. Gellner Е. Nations and Nationalism. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1983.
 4. Walby S. The Myth of the Nation-State: Theorizing Society and Polities in a Global Era. Sociology. 2003, Volume 37(3): 529–546.

The authors’ instruction

 1. The journal accepts texts to be published in electronic form, written under standard editor (MS Word for Windows).
 2. The size of the article cannot exceed 20 standard pages (40 000 characters), the size of the comments might be not more than 6 pages (up to 12 000 characters).
 3. The articles must be sent with the summary (no more than 300 words).
 4. Photos, diagrams and other non-textual materials are acceptable.
 5. Alongside with the text the authors requested to send a short contact information: first name, last name, titles, job, postal address, telephone, e-mail.
 6. Responsibility for inaccuracies in information rests with the author.
 7. Please, send the texts at chasopis.sakavik@hotmail.com

The example of text format

First and last name: Title (font 14, bold)

Key words: (font 12, italic)

Subtitle (font 12, bold)

Paragraphs (3-5 sentences) (font 12, no indent)

Left and right margins justified

After each punctuation leave space

References within the text as follows, name and year in parenthesis (В. Марціновіч, 2012)

or according to the Anderson’ theory (B. Anderson, 1986)

The paragraphs are separated by extra line

The example of references (in the end of chapter or text; font 11, выдзелены)

(References by alphabet, with numeration)

  1. Author 1 (font 11)
  2. Сакалова М. Пра разуменне паняццяў “нацыя” і “этнас” у сучаснай айчыннай гістарыяграфіі. Гістарычны Альманах. 2002, Том 6.
  3. Gellner Е. Nations and Nationalism. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1983.
  4. Walby S. The Myth of the Nation-State: Theorizing Society and Polities in a Global Era. Sociology. 2003, Volume 37(3): 529–546.

6 replies

 1. Хацеў бы даслаць у ваш часопіс рэцэнзыю на адну цікавую кнігу на тэмы беларускамоўнай мас-культуры, але нідзе няма вашага e-mail. Спадзяюся, нехта адкажа на мой допіс лістом.

  • Шаноўны сп. Мартыненка!
   Мы будзем рады атрымаць такую рэцэнзію. Больш таго, часопіс “САКАВІК” хоча замовіць Ваш артыкул аб ролі сучасных музыкаў і калектываў у развіцьці беларускасьці цяпер і ў будучыні.
   Наступны нумар часопіса выйдзе ў чэрвені. Матэрыялы для нумара збіраюцца да сярэдзіны мая. Калі ласка дасылайце матэрыялы на chasopis.sakavik@hotmail.com.
   Зычым Вам творчых посьпехаў.

   З павагай,
   Пётра Мурзёнак

 2. Вы забыліся выкласці email сайту, куды дасылаць тэксты?!!!

 3. Дзякуй за цiкавый нумар Сакавiк
  Асаблiва спадабауся распавед пра спадарожжа у Беларусь.
  Як на Радзiме пабыу.

  Усяго найлепшага.

  Sincerely,
  Andrei Tabalenka

 4. Без ніякага сумленьня у наш камп´ютарны век такое выданьне больш чым патрэбна. Дазвольце пажадаць вам спадар Мурзёнак посьпехаў у вашай нялёгкай працы сьвядомага беларуса, жаданьня пісаць да чытачоў, а нам – жаданьня чытаць вашыя творы.
  Віктар Кавалеўскі.
  Адэлайда.

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Змяніць )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: