Кантакты/Contacts

logo for chasopis          

Кантакты/Contacts

Дарагія сябры!

Часопіс “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ” – незалежнае перыядычнае выданьне online (ISSN 2562-9506).

Заснавальнік і рэдактар: Пётра Мурзёнак

Месца выданьня: Аттава, Антарыё, Канада

 

Dear friends!

The web-magazine “CULTURE. NATION” is an independent periodical (ISSN 2562-9506).

Founder and Editor: Piotra Murzionak

Place of publication: Ottawa, Ontario, Canada

Свае заўвагі і каментарыі дасылайце на адпаведныя старонкі часопіса.

Please send your comments to the magazine’s noted pages.

Наш вэб-адрас: www.sakavik.net

Our web-address is www.sakavik.net

Ніжэй Вы знойдзеце рэкамендацыі для аўтараў на беларускай і англійскай мовах.

Below you will find recommendations for authors in Belarusian and English.

Рэкамендацыі для аўтараў

 1. Часопіс прымае да друку тэксты ў электронным варыянце, напісаныя ў тыпавым рэдактары (MS Word for Windows).
 2. Аб’ём артыкулаў можа быць да 15-20 старонак (30 – 40 тыс. знакаў), аб’ём каментараў – да 5-6 старонак (10 – 12 тыс. знакаў).
 3. Тэксты павінны быць з рэзюмэ, аб’ёмам ня больш за 300 слоў.
 4. Дапускаецца нятэкставая інфармацыя: фота, дыяграмы.
 5. Часопіс просіць аўтараў ужываць па магчымасьці мяккі знак у адпаведнасьці з правіламі.
 6. Разам з тэкстам перасылаецца кароткая інфармацыя для кантакта з аўтарам.
 7. Аўтар адказны за зьмест і рэдагаваньне тэксту.

 

Узор афармленьня тэксту і спасылак

Прозьвішча аўтара: Загаловак (выдзелены) (шрыфт 14)

Ключавыя словы: (шрыфт 12, курсівам)

Разделы тэкста (шрыфт 12, выдзелены)

Параграфы тэкста (пажадана 3-5 сказаў) (шрыфт 12, без адступленьня ад краю)

Левы і правы край выраўнены

Пасля кожнага знака пунктуацыі пакідаецца прабел

Спасылкі ў тэксьце – даюцца прозвішча і год, напрыклад: … (В. Марціновіч, 2012)

ці: паводле тэорыі Андэрсана (B. Anderson, 1986)

Наступны параграф аддзяляецца пропускам аднаго радка

Асноўныя спасылкі (даюцца ў канцы раздзела ці ўсяго тэкста; шрыфт 11, выдзелены)

(Спасылкі па алфафіту (алфавіту), з нумарацыяй)

 1. Аўтар (шрыфт 11)
 2. Сакалова М. Пра разуменне паняцьцяў “нацыя” і “этнас” у сучаснай айчыннай гістарыяграфіі. Гістарычны Альманах. 2002, Том 6.
 3. Gellner Е. Nations and Nationalism. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1983.
 4. Walby S. The Myth of the Nation-State: Theorizing Society and Polities in a Global Era. Sociology. 2003, Volume 37(3): 529–546.

Instructions for Contributing Authors

 1. This journal accepts texts to be published in electronic form, written by a standard word processing program such as Microsoft Word for Windows.
 2. The size of the article cannot exceed 20 standard pages (40 000 characters), the size of comments may not be more than 6 pages in length (up to 12 000 characters).
 3. Articles must be sent with their summaries (no more than 300 words).
 4. Photos, diagrams and other non-textual materials are acceptable.
 5. Alongside with the text authors are requested to send the following concise contact information: first name, last name, titles, job, postal address, telephone, e-mail.
 6. Responsibility for inaccuracies in information rests with the author.

Example of text format

First and last name: Title (font 14, bold)

Key words: (font 12, italic)

Subtitle (font 12, bold)

Paragraphs (3-5 sentences) (font 12, no indention)

Left and right margins justified

After each punctuation leave space

References within the text as follows: name and year in parenthesis (В. Марціновіч, 2012)

or according to the Anderson’ theory (B. Anderson, 1986)

Paragraphs are separated by extra line

Example of references (at the end of chapter or text; font 11, bold)

(References by alphabet, with numeration)

  1. Author 1 (font 11)
  2. Сакалова М. Пра разуменне паняццяў “нацыя” і “этнас” у сучаснай айчыннай гістарыяграфіі. Гістарычны Альманах. 2002, Том 6.
  3. Gellner Е. Nations and Nationalism. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1983.
  4. Walby S. The Myth of the Nation-State: Theorizing Society and Polities in a Global Era. Sociology. 2003, Volume 37(3): 529–546.

6 replies

 1. Хацеў бы даслаць у ваш часопіс рэцэнзыю на адну цікавую кнігу на тэмы беларускамоўнай мас-культуры, але нідзе няма вашага e-mail. Спадзяюся, нехта адкажа на мой допіс лістом.

  • Шаноўны сп. Мартыненка!
   Мы будзем рады атрымаць такую рэцэнзію. Больш таго, часопіс “САКАВІК” хоча замовіць Ваш артыкул аб ролі сучасных музыкаў і калектываў у развіцьці беларускасьці цяпер і ў будучыні.
   Наступны нумар часопіса выйдзе ў чэрвені. Матэрыялы для нумара збіраюцца да сярэдзіны мая. Калі ласка дасылайце матэрыялы на chasopis.sakavik@hotmail.com.
   Зычым Вам творчых посьпехаў.

   З павагай,
   Пётра Мурзёнак

 2. Вы забыліся выкласці email сайту, куды дасылаць тэксты?!!!

 3. Дзякуй за цiкавый нумар Сакавiк
  Асаблiва спадабауся распавед пра спадарожжа у Беларусь.
  Як на Радзiме пабыу.

  Усяго найлепшага.

  Sincerely,
  Andrei Tabalenka

 4. Без ніякага сумленьня у наш камп´ютарны век такое выданьне больш чым патрэбна. Дазвольце пажадаць вам спадар Мурзёнак посьпехаў у вашай нялёгкай працы сьвядомага беларуса, жаданьня пісаць да чытачоў, а нам – жаданьня чытаць вашыя творы.
  Віктар Кавалеўскі.
  Адэлайда.

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: