Пётра Мурзёнак:  Учора, калі я быў маладым (пераклад). Шарль Азнавур/Charles Aznavour – Hier Encore; Yesterday when I was young. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 206-208.

Пётра Мурзёнак:  Учора, калі я быў маладым (пераклад)

Шарль Азнавур/Charles Aznavour – Hier Encore; Yesterday when I was young

Здаецца вось я, малады

і смак жыцьця салодкі

бы цёплы дождж на целе;

я жартаваў з жыцьцём тады

бы у гульні дзіцячай

падобна ветрыку,

       што ў вечар дразніць свечкі полымя;

мільён цудоўных планаў, якія ў снах я мроіў,

на жаль, на глебе апынуліся няўстойлівай і слабай;

я жыў у ноч, дзень светлы пазбягаў …

І толькі адчуваю я цяпер,

гады мае як праляцелі.

Мяне яшчэ учора, маладога

чакалі песьні хмельныя, каб толькі іх сьпяваў;

а колькі палымянных жарсьцяў мяне чакалі

й роспачы балючыя,

                    якіх не пажадалі б бачыць

                                        мае аслепленыя вочы.

Я бег занадта хутка, заўважыць каб,

што час і маладосць нарэшце скончыліся;

не прыпыняўся аніколі задумацца –

што ёсць жыцьцё.

І кожная з мінулага размова

мроіць пра мяне і

мной,

ні чым другім.

Учора месяц быў сіней

і кожны дзень шалёны

                          даваў мне шанец

                                 штосьці новае ствараць;

я карыстаў свой век, як палачку чароўную,

і не зважаў на страты і пустэчу навакол.

Ў каханьне з гонарам гуляў і пыхай,

ды полымя, што запаляў занадта хутка,

                              таксама хутка гінула штораз.

Сябры, якіх сабраў наўкол,

                  дзівосным чынам зніклі пакрысе.

І толькі я пакуль на сцэне,

                  сыграць спектакль жыцьцёвы да канца.

Шмат ува мне яшчэ непраспяваных песень,

Язык мой адчувае смак ад горкіх слёз …

Расплаты час прыйшоў

                         за ўчарашні дзень

Калі быў маладым …

 

Yesterday when I was young

Produced by Charles Aznavour & Del Newman


Yesterday when I was young
The taste of life was sweet as rain upon my tongue
I teased at life as if it were a foolish game
The way the evening breeze may tease a candle flame
The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned
I always built, alas, on weak and shifting sand
I lived by night and shunned the naked light of day
And only now I see how the years ran away


Yesterday, when I was young
So many drinking songs were waiting to be sung
So many wayward pleasures lay in store for me
And so much pain my dazzled eyes refused to see
I ran so fast that time and youth at last ran out
I never stopped to think what life was all about
And every conversation I can now recall
Concerned itself with me, me and nothing else at all


Yesterday the moon was blue
And every crazy day brought something new to do
I used my magic age as if it were a wand
And never saw the waste and emptiness beyond
The game of love I played with arrogance and pride
And every flame I lit too quickly, quickly died
The friends I made all seemed somehow to drift away
And only I am left on stage to end the play


There are so many songs in me that won’t be sung
I feel the bitter taste of tears upon my tongue
The time has come for me to pay for yesterday
When I was young
Young, young…

Abstract

Piotra Murzionak: Yesterday, when I was young/Hier Encore (Charles Aznavour’ poem translation in Belarusian)

(web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 206-208, www.sakavik.net)

Резюме

Пётра Мурзёнак: Перевод стихотворения-песни Шарля Азнавура «Вчера, когда я был молод» на беларусский язык

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, Апрель 2021, 206-208, www.sakavik.net)Categories: Літаратура

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: